Høy kvalitet garantert!

Vi forblir tro mot de samme prinsippene som da vårt firma ble grunnlagt i 1954

Vi bygger kritisk infrastruktur

Firmaet har i stor grad spesialisert seg på leveranser av kabelanlegg for Teleselskaper og Energiverk, Fjernvarmeanlegg, VA-anlegg samt andre samferdselstekniske anlegg i sterkt trafikkerte områder..

Bildet viser ansatte hos Veflen Entreprenør
Bildet viser en ansatt hos Veflen Entreprenør som smiler med arbeidsklær

Profesjonelle og erfarne

Vi forblir tro mot de samme prinsippene som vårt firma ble grunnlagt for seksti år siden.

Nyheter

Bilde av Halvard Veflen

Jubileumsvideo

-At vi nå fyller 70 år, jeg blir jo stolt av det. Jeg tenker tilbake til starten at det er ikke så veldig mange av

Les mer »
Høy kvalitet garantert!
Bildet viser Hans Otto Veflen
Hans Otto Veflen
Daglig leder

Vi er Veflen Entreprenør