Landmåling

Stikningstjenester

Vi utfører alt av utsetting og innmåling ifb Kabel, FV og VA grøfter. Kunder er blant annet Telenor, Canal Digital, Eidsiva BioEnergi, Hafslund FV, Kommuner med VA.
Vi kan utføre terrengprofilering og masseberegning av for eksempel tomter og grøfter. Utsetting av tomt/bygg.

Vi har maskinstyring på alle maskiner over 15 tonn. I tillegg flere totalstasjoner og annet stikningsutstyr.

Referanseprosjekt VA Tronbøl

Det er Sten hos oss som utfører landmålingen. Først foretar han en terrengprofilering for å sitte med data av urørt terreng/veier osv. Deretter utarbeides 3D-modeller for gravemaskinene etter prosjektert VA, slik at de har noe å grave etter. Deretter under hele anleggets fremgang, så er alt blitt målt med AS Built.

Dataene fra terrengprofileringen er satt sammen med AS Built innmålingene for å utføre masseberegningene.

Så til slutt skal veier opprettes på nytt, da blir det lagd nye veimodeller basert på tidligere innmålinger av gamle veier. Disse sendes ut til maskinene slik at de har ref-veien på skjerm i maskinen.

Kontakt oss