VVA

VVA

Vi har i mange år også gravd grøfter for vann og avløp. Spesielt har vi opparbeidet oss god kompetanse på rehabilitering av gamle anlegg og da særlig i tettbygd strøk. I tillegg har vi også lang erfaring og god kompetanse på opparbeidelse av tomter og tomtefelt samt bygging av mindre veier og andre mindre samferdselstekniske anlegg. Vi har egen landmåler, flere maskiner med maskinstyring og mye annet utstyr tilpasset denne type arbeid.

Vi har også prosjekteringskompetanse i egen organisasjon og kan påta oss komplette løsninger med prosjektering og opparbeidelse av for eksempel tomtefelt samt prosjektering og utbygging av VA-anlegg.

Geografisk påtar vi oss oppdrag på hele Østlandet.

Bildet viser ansatte hos Veflen Entreprenør

Kontakt oss