Bærekraft

Bildet viser en collage med flere bilder som handler om bærekraftsmålene

Bærekraft

Vårt arbeid for å sikre en bærekraftig bedrift omhandler en god økonomi, en god ivaretakelse av våre ansatte og en genuin interesse for å bevare miljøet rundt oss. Med dette som fokus er vi ISO-sertifisert innen kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø (9001:2015, 45001:2018 og 14001:2015).

Vi ønsker å opprettholde et godt arbeidsmiljø i Veflen, vi ønsker en god kultur for kontinuerlig forbedring av rutiner og instrukser, og vi ønsker å være en ressurs for samfunnet rundt oss. Vi ønsker å sette et positivt håndavtrykk på det ytre miljøet.

Hva har vi gjort så langt?

 • Kartlagt bedriften, gjort SWOT-analyser og hatt administrative møter med bærekraftsarbeid på agendaen.
 • Inkludert de ansatte i valg av langsiktige mål.
 • Ansatt 9% lærlinger. Bruker kun seriøs og lovlig arbeidskraft. Gode ansettelsesforhold med god lønn etter tariff.
 • Mulighet for kompetanseutvikling.
 • AKAN Policy.
 • Gode forsikringer og sosiale tilbud.
 • Godt samarbeid med NAV mtp yrkestrening og utplasseringer.
 • Arbeider kontinuerlig med best mulig avfallshåndtering og minst mulig avfallsproduksjon.
 • Deltatt på drivstofforbrukskonkurranser, jobbet med kulturen og byttet ut eldre maskiner med nyere og mer miljøvennlige.
 • Kjøpt inn elektriske anleggsmaskiner, biler og utstyr, bruk av biodiesel på flere større prosjekter.
 • God oversikt og analyse over kjemikaliebruk.

Våre mål:

 • Opprettholde et realistisk sykefravær basert på staben.
 • Jobbe for å unngå alle ulykker.
 • Rapportere uønskede hendelser og observasjoner til etterfølgelse.
 • Minske innkjøp og gjøre nødvendige innkjøp så bærekraftig som mulig.
 • Senke drivstofforbruk.
 • Senke mengde avfall og sortere uten avvik.

Aktsomhetsvurdering:

Våre langsiktige mål

Av FN`s 17 bærekraftmål har vi valgt to områder hvor vi har satt oss langsiktige mål:

Bildet viser bærekraftsmål med teksten "Rent vann og gode sanitærforhold"

Fra 2020 til 2030 skal vi øke vår omsetning på VVA-jobber med 100%.

Dette har vi per 2023 nådd og jobber nå med opprettholdelse av vårt gode arbeid innen vann og avløp for at omsetningen innen dette området skal vedvare.

 
Bildet viser bærekraftsmål med teksten "Industri, innovasjon og infrastruktur"

Vi skal, innen vårt segment i bransjen, være blant de ledende på utslippsfrie byggeplasser innen 2025. Dette gjelder biler, utstyr og maskiner.

Per 2023 er dette målet nådd, og vi jobber for å opprettholde plasseringen vår.

Morten Aasvangen og Hans Otto Veflen

På lag med KIL Kvinner

Veflen Entreprenør AS har støttet KIL Toppfotball økonomisk i en årrekke. I år er også deler av sponsormidlene øremerket til kvinnesatsingen til KIL. Både KIL-sjef

Les mer »
Bilde av våre tre nye jentelærlinger

Tre(!) nye jentelærlinger

I sommer fikk Veflen Entreprenør AS nye lærlinger. For første gang i historien er tre av dem jenter. De trives som bare det, og lærlingeansvarlig

Les mer »

Kontakt oss