Oslo lokasjoner for Relacom og Eltel

På dette prosjektet har vi gravd 5 mil grøft og blåst 6 mil med fiberkabel – alt i Oslo. Vi har hatt nærmere 400 enkeltoppdrag som har blitt utført i perioden mellom oktober 2016 og februar i år.