Grøftegraving ved Korsvoll/Kjelsås

132 kV ved Korsvoll/Kjelsås Byggherre for dette prosjektet er Hafslund nett og oppdragsgiver er Eaas. Oppdraget består i å grave grøft for ca 1830 meter 132 kv kabel og borre ca 170m, total lengde ca 2000 m. (Foto: Hannu Stöckell)