Algarheim skole og flerbrukshall

Ullensaker kommune skal bygge ny skole på Algarheim og Veflen fikk kontrakt med Backe Romerike på grunnarbeider, utomhus og VA. Prosjektet går fra Sept 2018- Juni 2021. Det er to faser i prosjektet, ene er skoledelen og det andre er idrettshall og parkering.