Mølleparken

60 000 meter kabelgrøft i Odalen

Det er solide dimensjoner over den nye Mølleparken i Nord-Odal. Veflen Entreprenør AS har produsert mer enn 60.000 meter kabelgrøft til parken, og blåst omtrentlig like mange meter kabel. Det er også boret flere hundre meter og montert kabelbru under Li bru i Bruvoll. Prosjektet ble avsluttet like før jul.

-Alt i alt et fint og spennende prosjekt i nærområdet for mange oss, sier anleggsleder Mads Robin Aanerud hos Veflen Entreprenør AS.

Svært gode skussmål

Prosjekt Mølleparken ble startet opp våren 2021. Prosjektet var delt i to, der første mål var å skape forbindelse med Eidsivas node på Skarnes i Sør-Odal til vindmølleparken på Sognkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune før fellesferien.

-Våren 2021 og inn mot fellesferien hadde vi stor aktivitet på prosjektet og vi klarte første milepæl som var å levere fiber til Engerfjellet og Sognkjølen før ferien. Periodevis var vi et tosifret antall maskiner samtidig på prosjektet, sier Aanerud, som forteller at anleggsarbeiderne fikk svært gode skussmål fra oppdragsgiver Brunbjørn og byggherre Eidsiva Fiberinvest for god fremdrift og kvalitet på arbeidet.

-Etter ferien startet vi del to av prosjektet som var FTH-utbygging fra Skarnes til Bruvoll. Her har vi hatt aktivitet i hele høst, og prosjektet ble avsluttet like før jul.

 

Foto: Mads Robin Aanerud

Mølleparken Mølleparken

Del dette innlegget