Fjernvarmejobb på Storo

Fjernvarmejobb på Storo i sluttfasen

Veflen Entrepenør AS er i ferd med å sluttføre en stor fjernvarmejobb på Storo, som har ført med seg mange utfordringer. Nå er det bare noen uker med istandsetting som gjenstår av prosjektet som ble igangsatt i november 2019.

Det meste av grøften var gravd opp i løpet mars i fjor. Borearbeidet måtte gjennom en rekke avklaringer med blant andre Statnett. Vi måtte nemlig bore under 300kv HS, 30 centimeter under 300 kv, som da måtte tas ut av drift. Dette var bare mulig på sommerstid.

Vi måtte også bore gjennom Statens Veivesens støttemurer og tett inn under trikken. Dette medførte flere utfordringer.

Nå er vi kommet gjennom, og syv rør er på plass. Vi regner med at vi trenger noen ukers arbeid inn på nyåret med istandsetting.

Tekst og bilder: Fredrik Olsson

Del dette innlegget