Bildet viser ansatte hos Veflen

Forsyning av strøm til bussanlegg på Alnabru

Vi har fått i oppdrag å forsyne Nord-Europas største elbuss-anlegg med strøm! Ruter har inngått en avtale med busselskapene Unibuss, Nobina og Norgesbuss om å ta i bruk totalt 70 nye elbusser i år, og bussene skal lades på Unibuss sine anlegg på Alnabru, Mortensrud og Klemetsrud.

Nytt anlegg for lading av elbusser

Ruter AS/ Bussanlegg bygger nytt anlegg for lading av elbusser i Strømsveien på Alnabru. Oppstart for dette prosjektet var i februar med tining og snørydding og vi er nå snart ferdige med alt arbeid.

Vi har hatt tidvis 3 gravelag på dagtid og 1 gravelag på nattetid. Brobekkveien er voldsomt trafikkert og manuell dirigering har vært en selvfølge både ved dag- og nattarbeid.

 

Boring i fokus

Boringen har vært helt avgjørende for prosjektet, både med tanke på fremdrift og økonomi. Vi har boret 2 hull med styrt boring i fjell og løsmasser under E6 og Ulvensplitten, der hvert hull var nærmere 150 meter langt. Boregutta Herolf Hansen og Sønn fikk satt i gang i midten av mars og er nå helt ferdige. Det er alltid store risikomomenter i boringen som er veldig vanskelig å forutse, og på boring nummer 2 så røk borestangen av flere ganger ved tilbaketrekking, noe som medførte mange lange dager for å fikse opp. Etter meget god innsats av Herolf Hansen & Sønn og med utmerket bistand fra våre egne, spesielt representert ved Werner Stenhaugen og Kjetil Haugen, så kom røret igjennom.

Vi er så og si ferdig med all graving, med unntak av noe asfaltarbeider og en mur som er bestilt som tillegg.

Samtlige som har vært med på prosjektet har utført en meget fin jobb og gjort en utrolig bra innsats.

 

 

Oppdragsgiver: EAAS

Tiltakshaver: Hafslund

Del dette innlegget