Bildet viser arbeid utført fra Veflen

Fra Lillo til Løren

I slutten av august skal prosjektet vi er engasjert på mellom Lillo og Løren i Oslo stå ferdig. Her graver vi 1700 meter grøft for legging av ny 132 kV kabel». Prosjektet innebærer også boring under trikkesporene i Grefsenveien.

Byggherre for Lillo-Løren-prosjektet er Hafslund Nett og oppdragsgiver er Energianlegg. I tillegg til de 1700 meterne grøft har vi også boret under Grefsenveien.

Her er det boret under veien.

Ferdig i slutten av august

Siden oppstarten 29. april har det vært høy aktivitet og mange som har arbeidet på prosjektet samtidig. Det har vært helt nødvendig da kabelen skal settes i drift i slutten av august.  Da vi hadde en status på prosjektet i midten av juni hadde vi gravd opp hele grøften og EAAS hadde sammen med mannskaper fra oss trukket 2 av strekkene, samt at vi hadde fylt igjen grøftene og klargjort for asfaltering. Etter at det siste delstrekket ble utført i uke 25 er nå grøftene fylt og klargjort før ferien kommer.

Vi utfører ofte gravearbeider i sterkt trafikkerte gater.

Utfordrende terreng

Det har vært mellom 6-8 gravemaskiner og 8-15 lastebiler i sving på prosjektet gjennom hele perioden. I tillegg har vi også hatt 1-2 hjelpemannskaper med oss hele tiden. Alle har gjort en kjempeinnsats.   At vi kan grøfting i trange og utfordrende traseer er denne jobben nok et eksempel på. Selv med utfordringer som «spagetti av kabler», hardt fjell i grøftetrasé, andre ulike hindringer av eksisterende infrastruktur, samt graving i nærhet av 3 barnehager har vi ingen forsinkelser.

Tre forskjellige steder på den 1700 meter lange strekningen.

Fornøyde oppdragsgivere

Vi er svært stolt av alle sammen som har jobbet på prosjektet og bidratt til godt samhold og fornøyde oppdragsgivere.

På dette prosjektet har vi i tillegg til egne medarbeidere også hatt med oss mange av våre faste underentreprenører.

Bildene er tatt av Kjetil Alund og Jørgen Porten.

Del dette innlegget