Vi gravde under Akerselva på Korsvoll/Kjelsås

Gravejobben vi skulle utføre under Akerselva skulle vise seg å bli en jobb litt utenom det vanlige. Det er ikke hver dag vi samtidig med å grave, kartlegger og flytter kreps og muslinger. Dette gjorde vi da vi gravde under Akerselva på Korsvoll/Kjelsås.

-Gravejobben her har vært stor, omfattende og spennende, sier anleggsleder Fredrik Olsson på Oslo-kontoret. – Til tross for flere utfordringer underveis har vi holdt avtalt fremdrift og prosjektet er nå ferdigstilt. Det har med andre ord vært veldig mye å gjøre på kort tid, sier Fredrik.

Fredrik oppsummerer her de viktigste stikkordene i forbindelse med gjennomføringen av arbeidene på dette prosjektet:

Opprinnelig var planen å gjøre forsøk på styrt boring under Akerselva. Dette gikk dessverre ikke. Vi iverksatte plan B og gravde grøften gjennom elva istedenfor.

Deler av Akerselva var imidlertid tørrlagt og det viste seg at det var vanskelig å grave i den tørrlagte elva. Bunnen var svært grov og vannet piplet opp under steinmassen som lå der.  Vi la ut sandsekker, men de holdt ikke tett. Med god hjelp fra Fylkesmannen og samarbeidet mellom Dykkerteknikk og Veflen, så gikk dette til slutt likevel bra.

Fredrik Olsson

 

Med både kreps og muslinger i elva medførte vårt gravearbeid at vi måtte kartlegge det vi kom over av kreps og muslinger. 37 kreps ble fotografert, dokumentert og flyttet ut av graveområdet. Samtidig som prosessen med å flytte på disse, hadde vi maskiner som gravde på andre deler av området. Det var mye som skjedde samtidig, men med løsningsorienterte folk så fløt det på bra hele veien.

Det er ikke hver dag man må flytte på kreps og muslinger, men det måtte vi gjøre på dette prosjektet. Foto: Hannu Stöckell

Del dette innlegget