Fornøyd gjeng etter ISO-sertifikater er på plass.

Jubler for tre ISO-sertifikater

I begynnelsen av juni mottok Veflen entreprenør AS det skriftlige beviset på at bedriften har fått det høythengende ISO-sertifikatet for hele tre standarder; 9001, 14001 og 45001. HMS/KS-leder Mona Milde er både glad og stolt.

 

– Dette sertifikatet var godt å få. Vi har lagt ned mye arbeid i dette, og egentlig fikk vi sertifikatet ett år tidligere enn vi planla for. Fremdriftsplanen var å være ferdig i løpet av 2022, men underveis i prosjektet oppdaget vi at vi hadde kommet mye lenger enn vi trodde på forhånd, forteller Mona Milde.

 

Høythengende godkjentstempel

Først og fremst er sertifikatet en bekreftelse for oss selv at vi er der vi skal være og at vi kontinuerlig forbedrer oss. For det andre er dette et godkjentstempel som henger høyt, og som vil gjøre det enda enklere for kundene å velge oss, sier Mona Milde.

Det er den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (International Organization for Standardization) som står bak sertifikatet som Veflen entreprenør AS nå har blitt tildelt. ISO har for øvrig utviklet standarder for de fleste sektorer siden 1947. Arbeidet med utviklingen av standardene i ISO følges i Norge opp av Standard Norge (SN), som også sørger for oversettelse og utgivelse på norsk. ISO 9001 er regnet som en av de viktigste standardene, og omfatter blant annet kvalitetsledelse, produktdesign, kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelsesevaluering.

ISO 14001 er organisert for å redusere negative miljøaspekter i forbindelse med bedriften og er en sertifisering flere og flere oppdragsgivere etterspør. En god miljøledelse er også økonomisk positivt.

– Sist, men ikke minst, er vi stolte over å kunne si at vi er sertifisert innen arbeidsmiljø, 45001. Dette viser at vi har gode verktøy for å lede og styre arbeidsmiljøet vårt og gjennom dette forebygge og redusere sykdom, skade og død, forteller Mona Milde.

 

 

Deilig å få bestått eksamen

Det var i september i fjor at Veflen entreprenør AS bestemte at ISO-sertifisering skulle være et prioritert område, og satte ned en egen gruppe med Mona Milde som leder. Etter planen skulle dette arbeidet være fullført innen utgangen av 2022, men allerede etter kort tid ble det klart at forutsetningene var langt bedre enn man hadde trodd på forhånd.

– Vi ble enige om en plan for gruppearbeidet med jevnlige møter, og godt med tid til både implementering og vurderinger. Vi tok for oss et saksområde av gangen, og fant ganske fort ut at vi kunne forsere planene våre, forteller Mona Milde.

Den 24. mars ble det skrevet kontrakt med det anerkjente sertifiseringsselskapet Verify AS, og allerede måneden etter ble det første trinnet i sertifiseringsprosessen satt i gang. Dette var en digital gjennomgang av virksomheten til Veflen AS, og en vurdering av hvorvidt bedriften var klar for å gå videre til trinn to. Det ble satt av tre hele dager i midten av mai til dette siste trinnet i sertifiseringsprosessen.

– De gjorde en grundig jobb. De snakket med folk i mange forskjellige stillinger, de var ute på prosjekter, og de satte seg grundig inn i alle sider av virksomheten vår, sier Mona Milde, som var med representanten fra Verify AS under hele prosessen.

– Det var en lærerik og behagelig opplevelse. Det var hyggelig og god stemning hele tiden, men likevel var det som å være oppe til eksamen. Og det var utrolig deilig å få bestått!

Del dette innlegget