Bildet viser Wergelandsveien og Parkveien

Mye trafikk i Wergelandsveien/Parkveien

I perioden fra september i fjor til slutten av februar i år hadde vi en større gravejobb i de trafikkerte gatene Wergelandsveien/Parkveien i Oslo. Med dyktige medarbeidere kom vi i mål til avtalt tid også på dette prosjektet.

Å jobbe med store anleggsmaskiner og lastebiler i trafikkerte og trange områder er vi vant til. Det er ett av våre konkurransefortrinn i byene. Våre medarbeidere har lang og god erfaring i nettopp det. Av medarbeiderne krever slike prosjekter både stor nøyaktighet, forsiktighet og årvåkenhet. De medarbeiderne har vi i Veflen.

God sikring rundt grøftene er viktig. Her er vi like utenfor Lorry, som sees i bakgrunnen. (Foto: Fredrik Olsson).

En av byens mest populære handlegate

I tillegg til både stor biltrafikk og trikketrase, jobbet vi her i et område med mange gående og syklende – det er inngangen til en av byens mest populære handlegater.

Prosjektleder Fredrik Olsson.

Dette har vært en meget trang arbeidsplass som har krevd ekstra mye av våre maskinførere, lastebilsjåfører og hjelpearbeidere, sier anleggsleder Fredrik Olsson. –  Alle involverte har håndtert arbeidsforholdene eksemplarisk.

(Foto: Fredrik Olsson)

De som har jobbet på dette prosjektet er maskinførerene Kjetil Haugen, Stefan Kristiansen og Stig Moen, lastebilsjåførene Jon Øyjordet, Håkon Erik Hansen, Rune Kalsveen og Patrik Anneflod samt hjelpearbeiderne Tomas Votruba og Herman Haugen. – Tusen takk til dere alle for vel gjennomført, sier Fredrik Olsson.  – Vi vet det til tider har vært utfordrende med trafikken. Det har dere løst på en fantastisk god måte.

Mange trafikkomlegginger

Krysset Wergelandsveien/Parkveien er svært trafikkert og trafikken har i perioder gått på begge sider av grøftegravingen. Det spesielle med dette prosjektet var at vi måtte legge om trafikken veldig mange ganger fordi vi gravde gjennom både veikryss og rundkjøring.

Med oss som underleverandør på denne jobben hadde vi Spydeberg Utemiljø. De sørget for steinlegging helt til slutt.

Del dette innlegget