Veflen på arbeidsplass

Prosjekt «Lad i Oslo»

Siden vi i fjor høst fortalte om Lad i Oslo-prosjektet har det skjedd en hel del, sier anleggsleder Kjetil Alund. Status i dag er at vi har fått tildelt 52 adresser med til sammen 480 ladeplasser. Vi er nå helt ferdig med 35 adresser hvor vi har tilrettelagt for 338 ladeplasser.

– Som hovedentreprenør har vi ansvaret for koordinering også med andre aktører ned til minste detalj, sier anleggsleder Kjetil Alund. – Veldig morsomt, lærerikt og interessant prosjekt, som vi kommer til å jobbe med i lang tid fremover.

Anleggsleder Kjetil Alund.
Anleggsleder Kjetil Alund.

Hele Lad i Oslo-prosjektet er delt inn i flere prosjekter. Prosjekt 1 bestod av ni adresser og første «gravetak» tok vi 16. oktober i fjor. Dette var både sentrumsnære adresser og adresser utenfor bykjernen.

Ni adresser – 124 ladeplasser

– På de ni adressene jobbet vi på to adresser samtidig, forteller Alund. – Det betyr at vi hadde to gravelag som bestod av 1 graver og 1 lastebil på hver adresse. De adressene vi jobbet på før årsskiftet var Arupsgt. 10, Grorud innfartsparkering, Josefines gt. 38, Kongsvingergt. 7, Maridalsvn. 205, Schøningsgt. 40, Sexes gt. 10, Solheimgt. 1, Stockfleths gt. 40. Alle disse ble ferdigstilt 12. desember. Til sammen rommer de ni adressene 124 ladesplasser.

En av adressene som er ferdigstilt er på Bjerke i Oslo.

Nå: Ferdig med 35 adresser

– Vi har fått totalt 52 adresser med de nye adressene vi akkurat har fått. (Totalt 480 ladeplasser) hvorav 35 adresser er helt ferdige. – I en periode tidlig i vinter hadde vi fire gravelag i sving, men nå er vi tilbake på to.

– Akkurat nå jobber vi med grave- og grunnarbeider i Åsen gt. og Otto Sogns vei. På disse to adressene er det 6 medarbeidere i sving daglig med graver og lastebil.

Åtte nye adresser før sommeren

– Nye lokasjoner kommer fortløpende og vi har nettopp hatt befaring på åtte nye adresser hvor vi kommer til å begynne gravearbeidene ganske snart. Enda flere adresser vil være klare for gravestart like over sommerferien.

 

Medarbeider i gravemaskin
Våre dyktige medarbeidere jobber konsentrert og målrettet. Her er Stefan Kristiansen i arbeid.

Godt samarbeid – effektiv rapportering i app

– Lad i Oslo er et stort og omfattende prosjekt, og krever tett og god dialog med både oppdragsgiver, som er bymiljøetaten i Oslo Kommune, underentreprenører og samarbeidspartnere.

– Siden dette er et papirløst prosjekt logges all dokumentasjon digitalt. Det betyr at dedikerte medarbeidere ute er opplært i, og rapporterer via en app. – Appen som vi bruker til oppbevaring av kart/tegninger, HMS planer og de ute tar bildedokumentasjon i, er MEF (Maskinentreprenørens Forbund) sin app. Kommunen har sin egen app, HMS REG, som vi bruker til innlogging for å registrere at vi er på kommunen sitt prosjekt.

– I tillegg har vi fysiske møter med Oslo kommune hver 14. dag. Kommunens byggeledere er også ofte ute på adressene for sikre at våre fremdriftsplaner holder. Vi har med andre ord et svært godt samarbeid kommunens byggeledere.

Den viktige logistikken

– Som hovedentreprenør styrer vi logistikken i forhold til de mange aktørene vi har med oss. Det være seg asfaltering, oppmerking, montering av P-automater og ladestasjoner, tilkobling av strøm og skilting, for å nevne noen. Så langt har logistikken og fremdriftsplanene fungert utmerket. Alle har levert innen de fristene vi har satt. Vi har også nå fått strømlinjeformet logistikken og forkortet prosessene. Det er vi svært godt fornøyd med.

Sluttproduktet ble strålende!
Sluttproduktet blir strålende!

Grønt prosjekt

– Siden dette er et grønt prosjekt benytter vi blant annet elektrisk gravemaskin, stamper, vibroplate og varebil. For resterende maskiner bruker vi det fossilfrie og CO2-nøytrale drivstoffet 2G Polar, fra den sertifiserte leverandøren Eco-1. Eco-1 er Norges største spesialist på biodrivstoff. Alt biodrivstoff som leveres er bærekraftsertifisert og med svært høy klimagassreduksjon. I tillegg er det CO2-nøytralt og det er høy reduksjon i partiklene NOx, CO og HC.

– Utover å bruke Euro 6-klassifiserte maskiner og kjøretøy, unngår vi all unødvendig kjøring til og fra lokasjonene ved at medarbeidere samkjører og/eller bruker el-biler.

– På denne jobben får vi vist frem alle områdene vi er opptatt av, og jobber med, innen HMS, KS og Ytre Miljø – dette er det vi kaller bærekraft, avslutter anleggsleder Kjetil Alund.

 

Veflen på arbeidsplass
Flinke folk på jobb i hovedstaden.

Del dette innlegget