Slik løste vi elvekryssingen på Skarnes

Vi får ofte spørsmål om hvordan vi løser krevende jobber rent teknisk, blant annet med VA-ledningsanlegg. Her er en rapport fra prosjektleder Kristian Boisen Rustad fra prosjektet som også omfattet å legge sjøledning under Glomma ved Skarnes.

Kontraktarbeidet var en utførelsesentreprise med etablering av ca 700 meter VA-ledningsanlegg, hvorav ca 600 meter var ny vannledning for drikkevannsforsyning.

Arbeidet har foruten å legge 200 m sjøledning under Glomma, bestått i å krysse E16 og Kongsvingerbanen med rørpressinger. I tillegg har vi gravd vann- og avløpsgrøfter i egen regi, samt utført 250 meter styrt boring utført av underentreprenør.

Prosjektet ble utvidet underveis til også å omfatte graving av nye kommunale og private VA-anlegg, samt å etablere nye vann- og avløpskummer.

——————————————————————————————————————————————————–

Startet rett over påske

Vi startet prosjektet med å legge 250 meter ny vannledning. Denne delen ble utført med styrt boring av Presisjonsboring AS. Både boringen og inntrekningen av ny vannledning gikk bra.

 

200 m sjøledning i Glomma

Kryssingen av Glomma utgjorde omtrent 200 meter. Det var NUVA (Norsk Undervannsarbeid) som hadde hovedansvaret for denne delen av jobben. I sine forundersøkelser av elvebunnen benyttet de både sonar og dykkere. NUVA har også bistått med speilsveising og elektromuffesveising.

Vannledningen ble vektet med 51 underhengte betonglodd à 310 kg og buksert over Glomma med båter. Nedsenk av ledningen skjer ved vannfylling av ledningen etter tilkobling til kum på en side.

 

 

Spylt ned i sandbunnen

Etter at ledningen var senket ble det utført nok en undervannsinspeksjon av ledningen med dykker og GPS. Denne konkluderte med at ledningen burde nedgraves/nedspyles i sanddynene på bunnen. Etter at dette ble gjort, ligger hovedvannledningen nå stødig og sikkert i sandbunnen i Glomma.

Om- og tilkoblinger krever god planlegging

Når vi skal koble til nye vannledninger og sette ned nye vannkummer på eksisterende hovedvannforsyning, krever det god planlegging og samarbeid med kommunen. Slike arbeider blir som oftest utført om natten, og vi får kun 8 timer til å utføre omkoblingene.

 

Hovedvannledning for Nes kommune

Når vi skal kappe en 400 mm hovedvannledning, for å etablere en ny 2500 mm vannkum på strekningen, er det viktig å ha både deler og reservedeler lett tilgjengelig. Denne oppgaven løste vi også veldig bra.

Både spennende og lærerikt prosjekt

Dette har vært nok et spennende og lærerikt prosjekt og vi har løst jobben på en meget bra måte, sier Kristian Boisen Rustad. – Da både byggherre og entreprenør er godt fornøyde med resultatet, må det sies å ha vært et vellykket prosjekt. Vi håper å få flere slike oppdrag fremover.

Del dette innlegget