Bilde viser Galgeberg

Slik var oppstartsårene i Oslo

Strategien bak å etablere en Oslo-avdeling på 80-tallet, var for å ha jevnere aktivitet gjennom hele året. Det var større aktivitet i Oslo- området på vinters tid, enn i landet for øvrig.

Det første oppdraget i Oslo, var en støpt kabelkanal for Televerket på Hauketo, i 1979. Støpte kabelkanaler ble et satsningsområde etter den første jobben av det slaget på Elverum, ett år tidligere.

Potensialet for arbeidsoppdrag i Oslo var stort. Jobbene her krevde imidlertid tettere oppfølging enn oppdrag på landsbygda i forholdet til oppdragsgiver, myndigheter, trafikk etc. Men satsingen på Oslo-markedet medførte at mange fikk en helårsjobb istedenfor sesongarbeid, selv om skepsisen for å jobbe i Tigerstaden var stor blant enkelte.

I perioden fra 1979 til 1986 ble det utført flere enkeltstående oppdrag i Oslo, spesielt for Televerket (Telenor fra 1995) men også for Oslo Veivesen.

I 1986 begynte Torgeir i full tid i firmaet. Ettersom han bodde i Oslo, ble det naturlig å fokusere enda mer på Oslo-markedet. På midten av 90-tallet ansatte Oslo-avdelingen to nye medarbeidere i administrasjonen. En av dem var Jan Haugen som etter over 30 år i Televerket, sa ja til tilbudet om å begynne hos oss.

Torgeir Veflen var sentral i etableringen og driften av Oslo-avdelingen de første årene. Her fra kontoret på Galgeberg.

Økende oppdragsmengde og fast tilholdssted

– Etter hvert som oppdragsmengden økte, ble det nødvendig å etablere et fast tilholdssted.

Oppdragsgivere i tillegg til Televerket, var Oslo Energi, Oslo Veivesen, Oslo Renholdsverk, Oslo Vann- og avløpsverk og noen riksentreprenører.

Torgeir var sentral både med etableringen og driften av firmaets virksomhet i Oslo-området i perioden fra 1986 til 1999 da Hans Otto tok over ansvaret, og i en periode fra 2001 til 2004.

– Det var i 1987, i Viken gate 1 på Galgeberg, en bakgate til Schweigaards gate, det første faste tilholdsstedet i Oslo ble etablert, forteller Torgeir. – Området besto av eldre skur, noen eksisterende brakker og noe uteområde. I tillegg til et lite kontor var det også overnattings- og oppholdsrom i brakkeriggen. De fleste ukependlet den gangen også.

Den daglige oppfølgingen i Oslo var det Torgeir som hadde ansvaret for, men både Halvard og alle som jobbet ute, var selvsagt også sterkt delaktige.

Mye av utstyret fra den gang, er i dag modent for Teknisk Museum

– Det var ganske hektisk til tider, med få hjelpemidler og enkelt utstyr, sier Torgeir. Selv om utstyret etter datidens standard var bra, er dette utstyr som etter dagens standard og krav, er stuet vekk, på skraphaugen eller modent for Teknisk Museum.

Vi var tidlig ute med minigravere og beltegravere, men de første rundt svingende hjulmaskinene for bruk i Oslo, ble ikke kjøpt før på midten av 90-tallet. Firmaets første maskin av denne typen, ble imidlertid kjøpt allerede i 1978 men var ikke i bruk i Oslo.  Før det var det traktorgravere som var hjulgående i Oslos gater, i tillegg til en innleid Åkerman.

– Vi hadde til å begynne med tre bilmonterte mobiltelefoner i hele firmaet, i tillegg til telefax på Slobrua og i Oslo. Kan nevnes at en mobiltelefon på 80-tallet kostet rundt 20 tusen kroner. PC visste vi knapt hva var. Mye tid gikk derfor med til å følge opp og planlegge jobbene ute i Oslos gater. Vi ble alle godt kjent og kartboka var et godt hjelpemiddel.

Pressede priser, tøff konkurranse og konkurser i bransjen

Konkurransesituasjonen på slutten av 80-tallet og langt inn på 90-tallet var hard. Bygge- og anleggsbransjen slet etter børs- og boligkrakk. Flere konkurrenter gikk konkurs, bl.a. Br. Werner som var den største entreprenøren innenfor kabelgraving i Oslo på den tiden.

Da Br. Werner gikk konkurs, fikk vi forespørsel om å ta over flere av oppdragene de hadde for Televerket. Smedsrud på Hadeland gikk også konkurs noe senere. Det var dette firmaet som bidro til at vi fikk de første oppdragene med kabelgraving på rammeavtale med Televerket. Dette var avtaler som gikk hele året og som i hovedsak bestod av et stort antall mindre oppdrag.

Den første fjernvarmejobben

I 1991 fikk vi den første fjernvarmejobben. Det var en delstrekning gjennom Tøyenparken, på hovedledningen fra forbrenningsanlegget på Haraldrud, ned til Oslo sentrum. Jobben ble priset lavt i et presset marked, men skulle bli starten på mange fjernvarme- og kabelarbeider for Oslo Energi, som det het den gangen, gjennom årenes løp.

Omfattende arbeider på Lutvann

I 1992 fikk vi en kontrakt for Forsvarets Bygningstjeneste i Lutvann Militærleir. Dette på et tidspunkt vi mistet noen av oppdragene for Televerket i Oslo og hadde behov for andre oppdrag. Kontrakten bestod i forberedende arbeider med infrastruktur og forberedelser for Forsvarets E-tjeneste sitt bygg, som ble bygd senere på 90-tallet.  Den første kontrakten i 1992, var starten på arbeid på Lutvann i større eller mindre grad, helt fram til 1997.

Flyttet da Galgeberg skulle bli parkområde

I forbindelse med byfornyelsen i Oslo, skulle etter hvert området på Galgeberg, der vi holdt hus, gjøres om til parkområde, forteller Torgeir. Ny tomt ble da leid i Verkseier Furulunds vei på Alnabru, midt på 90-tallet.

Flytting og oppgradering av brakker

Med økende oppdragsmengde ble det også behov for større lagerplass. Det ble derfor i tillegg leid en tomt på Haraldrud. Brakkene fra Galgeberg ble flyttet til Alnabru og supplert, slik at forholdene ble noe bedre enn de hadde vært, men langt under dagens standard. Men alt var samlet på ett sted, boligbrakker, tomt og kontor, noe som var praktisk i forhold til den daglige driften.

I Verkseier Furulunds vei holdt firmaet til frem til 2002. Vi flyttet da opp til Grorud, som har vært Veflen Entreprenør sin kontoradresse i Oslo frem til vi flyttet kontorer til Haavard Martinsens vei 19 på Haugenstua, tidligere i år.

Del dette innlegget