Trygg skolevei

Foto: Trygg Vei

Brunbjørn AS har lansert Trygg Skolevei i forbindelse med graving i Lillehammer Sentrum. Trygg Skolevei har som mål om å øke kunnskap og bevissthet til barn og foresatte om hva som er viktig å tenke på når man ferdes på vei hvor det er arbeid med for eksempel graving.

Bakgrunn: I følge arbeidstilsynet er bygg- og anleggsbransjen den næringen med flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Regional rapport fra Statens Vegvesen viste at i perioden fra april 2013 til oktober 2017 ble det gjennomført 244 regionale kontroller. Av de 244 kontrollene ble 81 prosjekter midlertidig stanset som følge av alvorlige feil og mangler. Det er over 33% som ble midlertidig stanset!

Det er noe av årsaken til at daglig leder ved Brunbjørn, Amund Holberg, tok initiativ til prosjektet Trygg Skolevei.

Et samfunnsansvar

– Hver vår og sommer kjører jeg forbi entreprenører som graver på og langs veg der de utsetter myke trafikanter for farlige situasjoner.

For få har kunnskap og kompetanse til å vite hva som kreves av byggherrer og entreprenører som graver. Dette er også et resultat av manglende kontroller. Vi ønsker å ta samfunnsansvaret, og bidra til å heve bransjestandarden.

Veflen er første underentreprenør som signerte avtale

– Veflen er en viktig Trygg Skolevei-partner som har signert partneravtale på Prosjekt «Fiber Lillehammer Sentrum» og «FTH Kvam», sier Amund. De er den første underentreprenøren som ble med, og er en viktig ressurs når vi er ute på besøk hos skoler og barnehager.

Partneravtaler med barnehagene

Trygg Skolevei har tatt kontakt med de 10 mest nærliggende barnehagene til hvor det skal graves fiber i Lillehammer i sommer. Alle de 10 barnehager har signert partneravtaler med Trygg Skolevei. Dette innebærer blant annet at Trygg Skolevei og Brunbjørn forplikter seg til å holde «basismøter» hos hver enkelt barnehage. Her inviteres da også underentreprenør til å møte barnehagene og informere om gravearbeidet.

Barna får prøve både verneutstyr og gravemaskin

Alle barnehagebarns drøm må være å få prøve en ekte gravemaskin. Det var i alle fall stor stas for denne karen. Foto: Trygg Vei

Vi har da med egenutviklet barnebok, verneutstyr, varsling- og sikringsutstyr, og mini-gravemaskin slik at barna kan ta førerbevis sammen med oss.

Styrer ved Norbana Barnehage, Ivy Ludvigsen, er glad for at dette viktige tiltaket er satt i gang:

Det er bra at det blir fokusert på sikkerhet rundt gravearbeid. De fleste av ungene her går til barnehagen. Når vi er ute på tur betyr sikkerhet alt, og det er noe av grunnen til at vi ønsker å bli Trygg Skolevei-partner.

Responsen er meget positiv, barna gleder seg over å få barneboka, refleksvest, lære mer om sikkerhet ved og på byggeplass og dessuten få prøve gravemaskin og verneutstyr.

Viktig tiltak i tråd med eksisterende verdier

Vi har vært involvert i dette prosjektet mer eller mindre fra starten av og synes det er både et spennende og viktig tiltak, forteller Hans Otto. Det har også vært spennende og interessant å delta på besøk i barnehager og på skoler.

Her er Veflen, Eidsiva Bredbånd, Brunbjørn og Trygg Skolevei samlet. Foto: Trygg Vei

Prinsippet og tankene bak Trygg Skolevei er egentlig identiske med hvordan vi allerede forsøker å jobbe. Dessverre er det ikke alle entreprenører som tar skilting, sperring og arbeidsvarsling like seriøst. Da heller ikke oppdragsgivere og veiholdere følger opp dette, så fører det til en skjev konkurransesituasjon. Vi håper derfor at Trygg Skolevei også vil være med på at det blir likere konkurransevilkår for alle aktører i bransjen.

Alle bildene i denne saken er godkjent for publisering på nett / sosiale medier av Trygg Vei.

 

 

Del dette innlegget