Kjetil Hansen i gravemaskin

Veflen får ros for arbeid med lærlinger

Veflen Entrepenør AS har til enhver tid mellom tre og fem lærlinger inne, og får ros fra mange hold for sitt arbeid med lærlingene. Prosjektleder og lærlingeansvarlig Kjetil Hansen mener dette er viktig, ikke minst for å sikre rekruttering av dyktige medarbeidere.

 

– For det første er lærlingeordningen en av de viktigste rekrutteringskanalene vi har. Vi har hatt maskinførerlærlinger i mange år. De fleste har tatt fagbrev, og mange er ansatt i bedriften i dag. For det andre er det både interessant og lærerikt å jobbe med unge mennesker. De har med seg ny kompetanse fra skolebenken, og de har ofte nye måter å se ting på. Det kan være både fornyende og foryngende kompetanse for oss i Veflen, mener Kjetil Hansen.

 

Lærlingene trives veldig godt

I en stor artikkel i bladet Anleggsmaskinen får Veflen Entrepenør AS og Kjetil Hansen ros så det holder av daglig leder John-Are Silset i OKAB regioen øst. Dette er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som har påtatt seg et opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemnd, skoleverk og lærlingen.

– Kjetil deltar på alle halvårssamtaler og er oppdatert på skolesystem, læreplan og OKABs struktur og vårt kurstilbud. Han er også en som utfordrer opplegget og som kommer med konstruktive tilbakemeldinger, sa Silset til Anleggsmaskinen i november 2018.

– Lærlingene trives veldig godt i denne bedriften. Veflen entreprenør AS rekrutterer lærlinger fra ulike skoler og fra ulike linjer. I tillegg har de tatt inn lærlinger fra ulike steder på Østlandet, så jeg opplever at de rekrutterer fra mange miljø. Både de lokale ungdommene som vil bo hjemme, men også lærlinger som ønsker å bo borte og ha ulike arbeidstidsordninger, sier han.

 

Kjetil og Hans Otto på Arctic Entrepreneur 2019
Kjetil og Hans Otto på Arctic Entrepreneur 2019 hvor Veflen Entreprenør AS ble nominert til årets lærebedrift 2018.

Tett og god oppfølging

Ifølge Anleggsmaskinen liker OKAB region øst det de ser av oppfølging av lærlinger i Veflen Entreprenør AS, og den tette oppfølgingen de får av lærlingeansvarlig Kjetil Hansen. John-Are Silset hevder at forholdet mellom bedrift og lærling er tett og godt.

– Jeg opplever at lærlingene får variasjon i både oppgaver og arbeidssteder geografisk. Jeg er aldri usikker på om lærlingene får opplæring i hele læreplanen. De opplever mestring og tillit, og jeg har selv hørt kollegaer rose ulike lærlinger. Tilbakemeldingene fra lærlingene er alltid gode. De synes at oppfølgingen er god i bedriften, og er spesielt fornøyd med all maskinkjøringen de får. Men det er alltid viktig å påpeke at det er mye annet som skal på plass i denne bransjen, sier Silset til fagbladet.

 

Veldig artig

Kjetil Hansen synes det er «veldig artig» at lærlingearbeidet til Veflen blir satt pris på, og han understreker at dette også er en del av et samfunnsansvar som entrepenøren gjerne tar på seg.

– Det handler ikke bare om å sikre verdifull kompetanse for vår egen del, men også for å gi unge mennesker en fremtid i en bransje som har behov for kvalifisert arbeidskraft. En god del oppdragsgivere stiller nå faktisk krav om at en viss andel av arbeidet skal være utført av lærlinger, sier Hansen, som forteller at Veflen akkurat nå har fire lærlinger inne, alle i anleggsmaskinførerfaget.

– Det er dette faget som har vært mest populært i mange år nå. Vi hadde en mekanikerlærling som tok fagbrevet nå i høst, og til våren er det en ung jente som skal begynne som lærling i yrkessjåførfaget her hos oss. Det vi skulle ønske oss nå, er at flere søker seg til vei- og anleggsfaget. Det kommer til å bli stort behov for kompetent arbeidskraft i dette faget i fremtiden, mener lærlingeansvarlig Hansen.

 

Ny lærlingeansvarlig

I slutten av januar overlot Kjetil Hansen ansvaret for lærlingene hos Veflen Entrepenør til anleggsleder Erik Haugen. Den nye lærlingeansvarlige gleder seg til å ta fatt på oppgaven, og gir uttrykk for at forgjengeren har gjort en formidabel innsats.

– Kjetil har gjort en kjempejobb på dette området som er så avgjørende både for oss og for bransjen generelt. Det er viktig at vi sikrer rekruttering av kvalifisert arbeidskraft og at det er dyktige, unge mennesker som står klar til å ta over etter hvert som den eldre garde gir seg, sier Erik Haugen.

– Vi har et læringsvennlig og raust miljø her på Veflen, så jeg tenker at lærlingejobben skal gå bra også i tiden som kommer.

Del dette innlegget