Ny logo Veflen Entreprenør AS

Veflen med ny logo

-Jo mer jeg ser på den, jo bedre synes jeg den blir. Den nye logoen har blitt svært godt mottatt, ikke bare her på huset, men også av de eksterne som har sett den.

 

Det sier daglig leder Hans Otto Veflen hos Veflen Entreprenør AS, som er svært fornøyd med den nye logoen.

-Vi har hatt den gamle siden 2005, og den har fungert veldig bra for oss. Men vi har stadig et ønske om å fornye oss, og vi tror at ting kan bli enda bedre. Den nye logoen er enklere og kanskje noe mer moderne i form og font. Firmaet vårt er snart 70 år, men vi mener selv vi er både innovative, ungdommelige og fremoverlente. Likevel ønsker vi å ta vare på tradisjonene og røttene våre, så en kombinasjon av tradisjon og innovasjon er kanskje den beste beskrivelsen på den nye logoen.

 

Daglig leder Hans Otto Veflen før uttesting av bilparkens nytilkomst.
Daglig leder Hans Otto Veflen er svært fornøyd med selskapets nye logo. -Jo mer jeg ser på den, jo bedre synes jeg den blir.

Tåler forenkling

-Selv om vi nå har fjernet ordet entreprenør i logoen, blir det ikke gjort noen endringer i firmanavnet. Vi heter fortsatt Veflen Entreprenør AS, men utad skal vi markedsføre oss som Veflen, sier Hans Otto Veflen, som mener at merkenavnet nå er blitt så sterkt og innarbeidet, at logoen tåler en slik forenkling.

-Våre kunder er hovedsakelig offentlige og delvis offentlige, større selskaper og de største riksentreprenørene i Norge, og de kjenner oss godt fra før. Vi får sjelden eller aldri jobber gjennom markedsføring, men vi bruker det til å bygge merkevare, intern stolthet og tilhørighet, samt til rekruttering. Vi har fortsatt som mål å være den foretrukne entreprenøren til bygging av kritisk infrastruktur som strøm, fiber, vann og avløp og fjernvarme i det sentrale Østlandsområdet. Vi skal være best i Norge på det vi jobber med.

 

Gammel logo Veflen Entreprenør AS
Gammel logo Veflen Entreprenør AS

 

Ny logo Veflen Entreprenør AS
Ny logo Veflen Entreprenør AS

Innføringen vil skje gradvis

Sammen med samarbeidspartner Guru Utvikling AS har Hans Otto Veflen og kollegene hans brukt god tid på å utvikle den nye logoen, og de har det heller ikke travelt med å erstatte den gamle.

-Innføring av den nye logoen vil skje gradvis fra og med andre halvdel av januar. Alt digitalt materiell, som hjemmeside, Facebook og epost-signaturer, skal etter planen ha fått ny logo innen 17. januar. Vi har et mål om å få merket om biler, maskiner og utstyr i løpet av vinteren. Klær med gammel logo skal ikke kastes, men alle nye som bestilles heretter vil få ny logo. Skilt og bannere til våre anleggsplasser er bestilt og vil bli distribuert ut i løpet av januar. Arbeidet med å omprofilere hele selskapet vil naturlig nok ta noe tid, men vi satser på at vi i løpet av vinteren skal ha det meste på plass, forteller Hans Otto Veflen.

 

Det er Kaia Martine Håkonsen hos Guru Utvikling AS som har formgitt den nye logoen.

Del dette innlegget