Hans Otto med elbiler

Vi skal utføre grunnarbeider for Oslo Kommune Bymiljøetaten

-Vi er selvfølgelig svært godt fornøyd med å ha fått denne rammeavtalen på grunnarbeidene for prosjektet «Lad i Oslo», sier daglig leder Hans Otto Veflen. – I dette anbudet fikk vi bruk for, og uttelling for, alle områder vi har jobbet med innen HMS, KS og Ytre Miljø – dette er det vi kaller bærekraft! Dette er det vi har jobbet opp mot.

Opptil 1200 nye ladeplasser innen utgangen av 2020

Rammeavtalen gjelder generalentrepriser for utførelse av grave- og grunnarbeider for etablering av el-ladepunkter for en periode på 2 år med opsjon på 1+1 år. Det er planlagt etablering av ca. 200 – 300 ladeplasser i 2019.

Tildelingskriteriene var fordelt med 30% på pris, 50% på kvalitet og 20% på miljø. Prisen vår var ikke den laveste, men her ser vi at kvalitet og miljø overgår en ellers ensidig konkurransekultur.

Vi er best på kvalitet! Vi er best på miljø!

Blide folk i grøfta
Dyktige medarbeidere er nøkkelen til suksess.

Vant på kompetanse, erfaring og bærekraft

Løsningsforslag på en vedlagt case og vår kompetanse og erfaring scoret vi altså best på, da vi har god erfaring innen grunnarbeider og arbeid i trafikkerte og tettbebygde områder. Til slutt var minstekravet til miljø at alle maskiner som skulle benyttes på bygge-/anleggsplassen skulle være fossilfrie. Utover det skal alle maskiner som benyttes skal være CE-godkjent.

Videre skal alle kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall som hentes og leveres til bygge-/anleggsplassen minst være euroklasse 6/VI og benytte fossilfritt drivstoff. Det var også mulig å få uttelling for andel utslippsfrie maskiner og andel utslippsfrie kjøretøy.

Til slutt kunne man beskrive hvilke andre tiltak som skal iverksettes for å redusere lokal forurensning og klimagassutslipp for gjennomføring av denne kontrakten.

 

Sikring i Oslo
Sikkerhet er viktig. Her fra arbeid utført i Oslo.

Nå får vi igjen for det vi har jobbet med

I dette anbudet fikk vi bruk for, og uttelling for, alle områder vi har jobbet med innen HMS, KS og Ytre Miljø – dette er det vi kaller bærekraft! Dette er det vi har jobbet opp mot.

 

Veflen tar miljøansvar. Her er landets første el-minigraver på plass i Oslo.
Veflen tar miljøansvar. Her er landets første el-minigraver på plass i Oslo.

Miljøfyrtårn

Veflen er sertifisert Miljøfyrtårn og har et pågående arbeid med å sette våre grunnleggende bærekraftsmål. Vi er medlem i et bærekraftnettverk i Kongsvingerregionen og har vært med en mindre gruppe for planlegging av et prosjekt for gjenbruk av restmaterialer i byggenæringen.

Vi har nå elektrisk gravemaskin, stamper, vibroplate og varebil, og for resterende maskiner som skal delta i dette prosjektet er det gjort en avtale om kjøp av det fossilfrie og CO2-nøytrale drivstoffet 2G Polar fra den sertifiserte leverandøren Eco-1.

Eco-1 er Norges største spesialist på biodrivstoff. Alt biodrivstoff som leveres er bærekraftsertifisert og med svært høy klimagassreduksjon. I tillegg til at det er CO2-nøytralt er det høy reduksjon i partikler, NOx, CO og HC. Vi vil motta miljørapporter på hvor mange tonn CO2 vi sparer klimaet for.

Del dette innlegget