Vellykkede lærlingedager

Det ble svært vellykket da Veflen Entreprenør AS i midten av mars gjennomførte et arrangement for sine fire lærlinger. Arrangementet gikk over to hele dager, med særskilt fokus på lasermåling, nivellering, stikking og maskinstyring.