Lærlingedager hos Veflen

Vellykkede lærlingedager

Det ble svært vellykket da Veflen Entreprenør AS i midten av mars gjennomførte et arrangement for sine fire lærlinger. Arrangementet gikk over to hele dager, med særskilt fokus på lasermåling, nivellering, stikking og maskinstyring.

 

– Det er første gang vi avholder et slikt arrangement for lærlingene våre her hos Veflen. Tanken var å samle lærlingene, kartlegge hvor de står i forhold til de forventede kompetansemålene, og å gi dem litt ekstra faglig påfyll, sier lærlingeansvarlig Erik Haugen hos Veflen Entreprenør.

 

Lest denne? Veflen får ros for arbeid med lærlinger

 

Veldig nyttig

Tre av lærlingene til Veflen holder til i Oslo, mens Aleksander Klingen har vært på Slobrua i hele lærlingetiden. De siste ukene før han skal ta læreprøven på forsommeren skal også Aleksander Klingen være med på anleggsplasser i hovedstadsområdet, og han synes det veldig fint å møte de andre lærlingene.

– Jeg kjente en av dem fra før, men de andre hadde jeg ikke truffet. Det var både fint og artig å møtes på denne måten, sier Aleksander Klingen, som synes det var et meget godt faglig innhold under lærlingedagene.

– Det ga oss mye mer innblikk i fagområder som vi ikke får så mye fordypning i ute på arbeidsplassen. Spesielt lasermålingen var veldig artig, men alt sammen var veldig nyttig og til stor hjelp for oss.

 

Fikk trimmet mattekunnskapene

Erik Haugen overtok som lærlingeansvarlig hos Veflen rett etter årsskiftet, og har brukt tiden til å kartlegge hvor lærlingene står i forhold til kompetansekravene. Tre av dem skal avlegge fagprøven i løpet av våren og forsommeren, og Haugen ønsket å gi dem et faglig påfyll som skal gjøre dem enda bedre rustet til å klare prøvene.

– Vi spurte lærlingene om hva de følte seg sikre på og hva de ville ha mer av, og så la vi opp et program i forhold til det, forteller Erik Haugen.

Programmet gikk av stabelen på Slobrua 10. og 11. mars, og hele den første dagen var satt av til lasermåling, nivellering og stikking.

– Vi er så heldig å ha egne dyktige landmålere i firmaet som la opp løypa og laget oppgavene. Guttene fikk trimmet mattekunnskapene og brukt hodet, for faget krever stor grad av nøyaktighet. Det ble et svært bra opplegg, og det ble til slutt veldig godt bestått av alle lærlingene.

 

Stort faglig utbytte

Den andre dagene var det maskinstyring som sto i fokus for lærlingene, som alle fire går maskinførerlinja. Erik Haugen og kollegene hans hadde laget et opplegg med skjerm og simulator for å vise de systemene som finnes.

– Vi tok også lærlingene med til Nes strandhager for at de skulle få en enkel gjennomgang av hvordan maskinstyring fungerer i praksis, sier Erik Haugen, som forteller at lærlingene hadde veldig bra faglig utbytte av disse dagene.

–  Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger. Det har åpenbart en stor verdi at lærlingene får prøvd seg fram litt utenom arbeidssituasjonen. Det kan godt hende at vi kan bruke dette opplegget igjen ved en senere anledning.

Lærlingedager hos Veflen Lærlingedager hos Veflen Lærlingedager hos Veflen Lærlingedager hos Veflen

Del dette innlegget