Ny vellykket lærlingedag

Anleggsmaskinmekanikerlærling Rikard Øvergård hadde sitt eget opplegg på verkstedet, men ellers var alle de åtte lærlingene til Veflen AS samlet til et dypdykk i emnene nivellering, stikking og praktisk bruk av laser da entreprenøren avholdt sin årlige lærlingedag i begynnelsen av april.