Fellesbilde Lærlingedag 05042022

Ny vellykket lærlingedag

Anleggsmaskinmekanikerlærling Rikard Øvergård hadde sitt eget opplegg på verkstedet, men ellers var alle de åtte lærlingene til Veflen AS samlet til et dypdykk i emnene nivellering, stikking og praktisk bruk av laser da entreprenøren avholdt sin årlige lærlingedag i begynnelsen av april.

 

-Dette er temaer som vi vet at mange sliter med, og som ofte er en vesentlig del av fagprøvene. Det er ikke alle jobbene våre som involverer bruk av laser, så lærlingene våre får ikke så mye trening i dette. Men vi vil jo at de skal være best mulig rustet før fagprøvene, så derfor har vi valgt å vektlegge disse temaene, sier lærlingeansvarlig Erik Haugen.

 

Viktig å møtes

Adrian Rene Jakobsen, som er lærling i vei og anleggsfag og Andreas Kristiansen, Mats Busch Sletten, Mads Kjørren, Emil Lyngstad, Lars Ola Rundgren, og Tomas Votruba som alle er anleggsmaskinførerlærlinger, var svært fornøyd med dagen.

-Det er også flott at kollegene her på Veflen er så utrolig positive til dette, og så flinke til å bidra og å hjelpe til. Lasergjengen Sten Rudshaug og Tommy Kleven gjorde en kjempeinnsats, og det samme gjorde Jostein Kristoffersen på verkstedet. Det var jobben deres som gjorde at dagen ble så godt mottatt av lærlingene, sier Erik Haugen, som forteller at alle lærlingene var samlet til et morgenmøte, felles lunsj og Veflen-quiz på ettermiddagen.

-Som regel er lærlingene spredt rundt på hver sin anleggsplass. Dette arrangementet gir dem anledning til å møtes slik at det blir et miljø rundt dem. Det sosiale er alltid viktig for oss på Veflen AS.

Del dette innlegget