Historien: Slik var 1980- og 1990-årene for Veflen Entreprenør AS

Det var en stor milepæl da vi i 1980 flyttet hovedkontoret fra gården og etablerte oss i nytt stort bygg på Slobrua. Senere dette tiåret etablerte vi oss også i Oslo (bildet er fra Galgeberg).  

Her kan du lese historien som representerer Veflen Entreprenør AS gjennom 1980- og 1990-årene.

Da familiebedriften Veflen Entreprenør AS feiret 60 år i 2014 skrev Halvard Veflen, som er 2. generasjon i familiebedriften, ned vår lange og spennende historie. Her forteller han fra 1980- og 1990-årene.

Her kan du lese vår historie gjennom 1950-årene1960-årene og 1970-årene.

I 1980 etablerte vi oss på Slobrua

Av: Halvard Veflen

Vi hadde noen år der vi hadde vokst en del, og før det hadde vi bare kontor hjemme på gården. Først i et lite rom i huset, deretter ute i ei brakke på tunet. Dette ble kontoret til meg og han som førte regnskap og gjorde alt annet av kontorarbeid. Det var administrasjonen den gangen.

Så ble det fart på Slobrua. Tomta som før hadde bestått av bare skog ble regulert til industriformål. Industrifeltet her var helt nytt, og Veflen var de første som bygde – med unntak av veikroa som ble bygd på 70-tallet. Veflen begynte å bygge i 1979, og bygget sto ferdig året etter. Bygget var stort, så de leide bort kontorplass.

De startet også et eget verksted, noe de ikke hadde hatt før. Maskinservice AS ble startet som et eget selskap, av Veflen og to til, blant annet faren til Werner og Trond Jarle Stenhaugen, som jobbet i 10 år ved dette verkstedet. De reparerte både for Veflen og andre.

Maskinservice ble solgt og de flyttet etter hvert inn til Oslo, og da overtok Veflen verkstedet selv. Deler av verkstedet og et par kontorer ble da leid ut til Bjørns Transport AS som hadde det i noen år, før de ble disponert kun av Veflen selv.

1982 Oslo

Vi hadde mye arbeide med støpte kabelkanaler for Telenor-systemet fra midten av 70-tallet. Dette var enkeltstående jobber vi konkurrerte om underveis. Vi spesialiserte oss på denne typer jobber, med legging av rør, forskaling og støpning. Første jobben av dette slaget var på Lillestrøm, og etter hvert på Hamar, Elverum, Gjøvik og Oslo. Den siste store jobben vi hadde av denne typen var på Gardermoen i forbindelse med den nye hovedflyplassen, som underentreprise for et annet firma. Vi la mange mil med sånne rør.

Etter hvert fikk vi leie en tomt nede ved Galgeberg, ved Kampen i Oslo. Området besto bare av noen gamle skur og brakker. Der etablerte vi kontoret vårt, i tillegg til sove- og oppholdsbrakker.

Etter hvert ble det gamle området revet fordi det skulle lages park der. Da flyttet vi opp til Alnabru i Verkseier Furulundsvei og leide senere i tillegg ei tomt på Haraldrud som vi brukte til lager. Vi leide begge disse stedene mens vi jobbet for Tele 1 sammen med PEAB rundt år 2000.

Del dette innlegget