Historien: Slik var 1950-årene for Veflen Entreprenør AS

Grøft & Nybrott var navnet på firmaet som Otto Veflen startet opp i 1954 og som i dag er Veflen Entreprenør AS. Den første jobben for Telegrafverket (Telenor) kom i 1957. 

Her kan du lese historien som representerer Veflen Entreprenør AS gjennom 1950-årene.

 

 

 

 

Da familiebedriften Veflen Entreprenør AS feiret 60 år i 2014 skrev Halvard Veflen, som er 2. generasjon i familiebedriften, ned vår lange og interessante historie. Her gir vi deg historien gjennom våre 10 første år.

1954: Etablerer Grøft & Nybrott

Av: Halvard Veflen

Grøft & Nybrott var navnet på firmaet som Otto Veflen startet opp i 1954, og som i dag er Veflen Entreprenør AS. Det var fortsatt stort behov for nydyrking og oppbygging av landet etter krigen. Med sin bakgrunn fra jord- og skogbruk så Otto muligheten til å skape seg et godt levebrød.

Sammen med John Erichsen kjøpte han en bulldoser og en spesialplog for drenering i landbruket. Grøfteplogen kom helt fra Holland. I dag kan man reise hvor som helst og kjøpe med seg hva som helst, men den gangen var det blant annet valutarestriksjoner og krav om lisenser for å kjøpe både biler og maskiner fra utlandet.

De to kalte firmaet for Grøft & Nybrott. Arbeidsoppgavene besto i hovedsak av drenering av eksisterende dyrket mark og dyrking av nye jordbruksarealer. Dette var frem til 1957 firmaets spesialfelt. Da kompanjongen solgte seg ut etter bare noen få år, drev Otto Veflen selskapet videre alene.

Den første jobben var for Telegrafverket

I 1957 fikk Veflen Entreprenør sin første jobb for Telegrafverket (Telenor). Otto Veflen ble da leid inn for å grave og legge telefonkabler på Nes i Hedmark. Mens mesteparten av telefonforbindelsen tidligere gikk i lufta, skulle nå mer og mer av telenettet legges i bakken. Otto Veflen hadde en idè om at plogen han drenerte grøfter med kunne brukes til kabelgraving, men erfarte raskt at det ikke gikk. Han måtte gå over til å bruke vanlige gravemaskiner.

Det var i grunnen denne jobben som ble starten på det som karakteriserer Veflens drift slik den er i dag.

Del dette innlegget