Historien: Slik var årene fra 2000-2014 for Veflen Entreprenør AS

I 2000 fikk vi en stor jobb for Tele1 og i 2002 flyttet Oslokontoret opp til bedre lokaler på Grorud. Ellers var det mye arbeid med kabelkanaler, strømrelaterte arbeider for Hafslund og fjernvarme disse årene.

Her kan du lese historien som representerer Veflen Entreprenør AS gjennom årene 2000-2014.

 

 

 

 

Da familiebedriften Veflen Entreprenør AS feiret 60 år i 2014 skrev Halvard Veflen, som er 2. generasjon i familiebedriften, ned vår lange og spennende historie. 

Her kan du lese vår historie gjennom 1950-årene, 1960-årene, 1970-årene, og 1980-1990-årene.

Flyttet inn i Brubakkveien på Grorud i 2002

Av: Halvard Veflen

I 2000 fikk Veflen en stor jobb for Tele1 med kabelkanaler i Oslo. Dette var en veldig stor jobb til rundt 20 millioner, noe som vi synes var veldig mye den gangen. Etter hvert ballet det på seg, og avtalen ble verdt mer og mer. Da besluttet vi å gå inn i et arbeidsfelleskap med PEAB, og dannet et eget selskap for akkurat denne jobben; AF PEAB VEFLEN. Det viste seg at jobben ble på over 100 millioner før vi ble ferdige et par år senere.

Etter hvert har vi også kommet mer inn på strømrelatert arbeid. Blant annet for Hafslund, som vi har hatt store jobber for i den senere tid, i tillegg til Eidsiva.

Det som også har kommet inn de senere årene er fjernvarme. Dette startet vel i Oslo på 90-tallet.

I mange år hadde vi også mye kabelgraving i Østfold og Vestfold, i byene Fredrikstad, Sarpsborg, Tønsberg, Horten, Holmestrand og Sandefjord. At vi opprettet eget driftsselskap, Veflen Entreprenør AS, sammen med Jotunheimekspressen i 2005 må også tas med. Dette er i grove trekk historien fra 1954 frem til 2009 da jeg overlot stafettpinnen til min sønn, Hans Otto overtok som daglig leder.

 

Del dette innlegget