Veflen - Bilde av bærekraftsrapport 2023

Nå er bærekraftsrapporten klar

I fjor opprettet Veflen Entreprenør AS en egen arbeidsgruppe på bærekraft. Nå foreligger den første av det som skal bli en årlig bærekraftsrapport fra bedriften som tar mål av seg til å bli ledende i bransjen på dette omfattende området.

 

-Vi ser ikke bare på bærekraft som en forpliktelse, men som en mulighet til å sette nye standarder i bransjen. Gjennom implementering av ny teknologi, fokus på sosial inkludering og ved å oppfylle de høyeste standardene for kvalitet og sikkerhet, ønsker vi å være et ledende selskap for ansvarlig anleggsdrift, sier HMSK- og bærekraftsleder Mona Milde, som har ledet arbeidet i bærekraftsgruppa.

Ønsker å være i forkant

Veflen har fått assistanse fra spesialistene i Sustainability AS til å vurdere status på bærekraftsarbeidet og produsere det 20 sider lange dokumentet.

-Vi ønsker å være i forkant også på dette området, sier daglig leder Hans Otto Veflen.

-Det er foreløpig ikke noe krav til oss om rapportering på bærekraft, men vi vet at det kommer. Derfor ønsker vi å ha rutinene på plass i god tid før det skjer. Vi har jobbet systematisk med bærekraft i mange år, og tatt tak i både store og små utfordringer. Megatrender som den globale naturkrisen, demografiske endringer, økende teknologiskinnflytelse og geopolitiske konflikter er forhold som vi ikke kan gjøre noe med, men vi må innrette oss slik at vi kan gjøre mest mulig ut av situasjonen innen det handlingsrommet vi faktisk har. Dette er noe vi ikke bare må gjøre, men arbeid som vi som bedrift har mye igjen for. Jeg opplever at vi i stor grad har hele bedriften med på dette, og at alle i Veflen tar bærekraftsarbeidet på største alvor. Vi ser at vi har et stort ansvar for å påvirke i riktig retning, og det er blant annet derfor vi har laget en egen bærekraftstrategi, sier HMSK- og bærekraftslederen.

Mulighet til å gjøre en forskjell

Rapporten inneholder status og konkrete mål for hvert av de tre innsatsområdene «klima og miljø», «sosiale forhold» og «kvalitet og styring». I tillegg er det en gjennomgang av fem punkter i FNs bærekraftsmål, som er spesielt relevante for Veflen Entreprenør AS. Disse målene er god helse og livskvalitet, god utdanning, rent vann og sanitære forhold, anstendig arbeid og økonomisk vekst og industri, innovasjon og infrastruktur.

-Samlet sett representerer denne bærekraftsrapporten vår forpliktelse til å være en toneangivende aktør innen anleggsbransjen og en pålitelig partner i samfunnsutviklingen. Gjennom grundige analyser og innsats på nøkkelområder som klima, sosialt ansvar, kvalitet og styring, har vi tydelig definert videre arbeid med bærekraft. Vår helhetlige bærekraftstrategi illustrerer vårt engasjement og forpliktelse til å håndtere globale utfordringer, sikre ansvarlige arbeidsforhold og bidra til en bærekraftig fremtid. Vi har identifisert klare og målbare mål, fra reduksjon av klimagassutslipp til å være den mest inkluderende anleggsbedriften i Norge, sier Mona Milde.

-Gjennom implementering av ny teknologi, fokus på sosial inkludering, og ved å oppfylle de høyeste standardene for kvalitet og sikkerhet, ønsker vi å være et ledende selskap for ansvarlig anleggsdrift.

Del dette innlegget