Bilder fra ny flott lærlingedag

Ny lærlingedag ble gjennomført siste torsdagen i april. Fokuset på lærlinger er viktig for Veflen, og dagen inneholdt blant annet både masseberegning, bruk av laser, feilsøking på bil med diagnoseverktøy og presisjonskjøring med lastebil. – Nok en vellykket lærlingdag er over, og både unge og «gamle» har hatt en lærerik og trivelig dag sammen, forteller …