Fra Lillo til Løren

I slutten av august skal prosjektet vi er engasjert på mellom Lillo og Løren i Oslo stå ferdig. Her graver vi 1700 meter grøft for legging av ny 132 kV kabel». Prosjektet innebærer også boring under trikkesporene i Grefsenveien.