Ring oss: (+47) 62 96 11 55  Åpningstider: Man - Fre: 08:00 - 16:00

Bærekraft

Bærekraft

Vårt arbeid for å sikre en bærekraftig bedrift omhandler en god økonomi, en god ivaretakelse av våre ansatte og en genuin interesse for å bevare miljøet rundt oss. Med dette som fokus er vi ISO-sertifisert innen kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø (9001:2015, 45001:2018 og 14001:2015).

Vi ønsker å opprettholde et godt arbeidsmiljø i Veflen, vi ønsker en god kultur for kontinuerlig forbedring av rutiner og instrukser, og vi ønsker å være en ressurs for samfunnet rundt oss. Vi ønsker å sette et positivt håndavtrykk på det ytre miljøet.

Bærekraft Veflen Entreprenør AS

Hva har vi gjort så langt?

 • Kartlagt bedriften, gjort SWOT-analyser og hatt administrative møter med bærekraftsarbeid på agendaen.
 • Inkludert de ansatte i valg av langsiktige mål.
 • Ansatt 9% lærlinger. Bruker kun seriøs og lovlig arbeidskraft. Gode ansettelsesforhold med god lønn etter tariff.
 • Mulighet for kompetanseutvikling.
 • AKAN Policy.
 • Gode forsikringer og sosiale tilbud.
 • Godt samarbeid med NAV mtp yrkestrening og utplaseringer.
 • Gått fra 50% til opp mot 100% avfallssortering.
 • Deltatt på drivstofforbrukskonkurranser, jobbet med kulturen og byttet ut eldre maskiner med nyere og mer miljøvennlige.
 • Kjøpt inn elektriske anleggsmaskiner, biler og utstyr, bruk av biodiesel på større prosjekter i Oslo.
 • God oversikt og analyse over bruk av kjemikalier.

Våre mål:

 • Opprettholde et realistisk sykefravær basert på staben.
 • Jobbe for å unngå alle ulykker.
 • Rapportere uønskede hendelser og observasjoner til etterfølgelse.
 • Minske innkjøp og gjøre nødvendige innkjøp så bærekraftig som mulig.
 • Senke drivstofforbruk.
 • Senke mengde avfall og sortere over 90% av nødvendig avfall.

Våre langsiktige mål

Av FN`s 17 bærekraftmål har vi valgt to områder hvor vi har satt oss langsiktige mål:

Bærekraftmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

Fra 2020 til 2030 skal vi øke vår omsetning på VVA-jobber med 100%

Bærekraftmål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi skal, innen vårt segment i bransjen, være den ledende på utstlipssfri byggeplasser innen 2025. Dette gjelder biler, utstyr og maskiner