Boring og gjennomslag

Boring og gjennomslag

Avdelingen for horisontalboring har etter hvert blitt ett eget ben å stå på for Veflen Entreprenør.

I begynnelsen var dette ett supplement på egne prosjekter, men etter hvert som utstyrsparken har blitt større og mer omfattende påtar vi oss nå flere jobber for eksterne enn det vi utfører for oss selv.

Vi har nå i vår gått til anskaffelse av en Tracto Grundodrill ACS 130, dette er en av markedets nyeste og mest moderne boremaskiner i sin størrelse for AT-boring (All Terrain), eller ACS (all condition system) som Tracto kaller det.

Denne maskinen tas i bruk på forsommeren og etter ferien regner vi med boreoperatørene er fullt ut operative på det nye utstyret.

Med vår nyinvestering kan vi nå bore styrt løsmasseboring i dimensjoner fra Ø20 mm til Ø400/450. I berg kan vi bore styrt fra Ø165 mm opp til Ø650/700, litt avhengig av lengde og bergets beskaffenhet.

Når vi i tillegg kan utføre hammerboring med plastrør i dimensjoner opptil Ø63 mm og hammerboring med inndriving av foringsrør i stål (casing) i størrelse fra Ø139 mm til Ø711 mm er vi godt rustet for mange forskjellige prosjekter og oppdrag. Vi kan også presse rør i løsmasser med den tradisjonelle «torpedoen» i dimensjoner fra Ø40 mm til Ø1400 mm.

Kontakt oss