Fjernvarme

Fjernvarme

Så lenge det har vært utbygging av Fjernvarme har vi gravd grøfter for fjernvarmeledninger. Spesielt i Oslo, der vi har vært med på utbyggingen av alle de store overføringsledningene, men også i veldig mange andre byer og tettsteder på Østlandet der det har blitt utbygd fjernvarme.

Totalt sett har vi gravd mange mil med fjernvarmegrøfter de siste 30 årene og er en av de entreprenørene med mest erfaring innen fagfeltet. Vi kan også levere komplette løsninger gjennom totalentrepriser.

Geografisk kan vi påta oss oppdrag på hele Østlandet.

Bildet viser ansatte hos Veflen Entreprenør

Kontakt oss