Kabel – strøm

Kabel – strøm

Vi har i mange år gravd strømgrøfter, og spesielt fra slutten av 80-tallet har dette vært et av våre viktigste fagområder.

Geografisk har vi utført og utfører denne type anlegg over hele Østlandsområdet og vi har spesielt mye erfaring med arbeid i byer og tettbygd strøk.
Vi graver alle typer kabelgrøfter fra grøfter for små lavspentkabler til grøfter for store regionalnettskabler.

Våre oppdragsgivere er de største nettselskapene som Elvia og Vevig samt elektroentreprenører.

Bildet viser ansatte hos Veflen som er ute på arbeid

Kontakt oss