Fem nye maskinkjørere

I løpet av våren har fem av maskinkjørerlærlingene til Veflen Entreprenør AS avlagt fagprøve. Mats Busch Sletten, Mads Kjørren, Emil Lyngstad, Andreas Kristiansen og Tomas Votruba besto prøven med glans. Alle fikk tilbud om fast ansettelse, og alle takket ja til tilbudet.