Bildet viser ansatte hos Veflen

Algarheim skole og flerbrukshall

Ullensaker kommune skal bygge ny skole på Algarheim og Veflen fikk kontrakt med Backe Romerike på grunnarbeider, utomhus og VA. Prosjektet går fra Sept 2018- Juni 2021. Det er to faser i prosjektet, ene er skoledelen og det andre er idrettshall og parkering.

Oppstart i oktober 2018

I oktober i fjor startet vi på prosjektet og på 6 dager sprengte, lastet og transporterte vi 5.000 lm3 med sprengstein. Det var 2 bore rigger, 2 dumpere og tidvis 4 gravere på samme område. I.S Fjellsprenging AS v/Øyvind Schøyen og Ihlang Fjellsprenging AS var med oss. Prosjektet var i gang og vi var spente. Dagens skole ligger tett innpå prosjektet og skal være i drift under hele anleggsperioden.

 

Ansvarlig for VA

Veflen er ansvarlig for prosjektering på VA og vi har derfor med oss et eget konsulentselskap som bistår oss i dette. Det har bidratt til mye arbeid for oss selv med kvalitetssikring og oppfølging i forprosjektfasen da det har vært og er en del utfordringer med VA delen på anlegget.

Uke 41 startet hugging av skogen der den 2.500 m2 store skolen på 3 etasjer skal stå. 400 m3 med flis ble kvernet opp og kjørt vekk. Så startet utkjøring av flere tusen kubikk med fyllmasser. Her har vi benyttet egne biler, men også leid inn fra Furulund Maskin AS. Vi har gått i avtale med Veidekke og Furulund på masser og transport på dette anlegget. På selve skoletomta sprengte vi også ut 5.000 lm3.

Traubunn ble gravd ut og det skulle settes betongpeler med en rigg på 96 tonn, det var store greier. (BILDE) Denne maskinen skulle gå her i noen uker, og det var utfordringer med snø og tildekking i mange uker. Tidvis har vi hentet inn transporthjelp ved behov og det har vært logistikk på høyt nivå.

Utfordringer med kong vinter

Del dette innlegget