Total entreprise på Jomfruhagen

Godt i gang på Jomfruhagen

-I høst har arbeidene på det store og komplekse arbeidet Jomfruhagen gått veldig bra, og samarbeidet med alle parter har fungert ypperlig. Vi er fortsatt langt fra ferdige, men dersom vi klarer å sluttføre prosjektet innen ferien, så er det bra.

 

Det sier prosjektleder Morgan Karlsson hos Veflen entreprenør AS, som kan fortelle om en ekstremt kompleks jobb med mange arbeidsområder utover det selskapet driver med til daglig.

-Til gjengjeld blir dette et av de bedre referanseprosjektene vi har hatt de siste årene. At vi kan vise til at vi klarer å gjennomføre et slik prosjekt, kommer til å åpne nye dører før oss. OBOS og folkene som driver dette prosjektet er et skoleeksempel på hvordan en byggherre skal opptre, mener prosjektlederen.

 

Totalentreprise

-Det startet med at vi priset en ordinær dreneringsjobb til OBOS høsten 2020. Vi hørte ikke noe på lenge, så vi tenkte vel at dette ikke ble noe av. De tok imidlertid plutselig kontakt, og ønsket å skrive en avtale med oss. Kontraktsformen var totalentreprise. Det betyr at vi har ansvar for alt på anlegget, også en del prosjektering, forteller Karlsson.

-Dette er et nyere bygg som stod ferdig for omtrent syv år siden. De hadde problemer med fukt i kjellere, så vi skulle blottlegge grunnmur, skifte drensledninger, sjekke grunnmurspapp og finne årsaken til fuktproblemene. Vi startet i mars med oppgraving rundt bygget, og skulle etter planen sluttføre oppdraget siste del av oktober. Men det ble ikke som vi hadde tenkt, og absolutt ikke slik byggherren hadde sett for seg. Det ble nemlig avdekket betydelige og graverende feil i trekonstruksjoner med store råteskader.

 

Store utfordringer

Prosjektleder Karlsson forteller om en problematisk oppstart på utbedringsarbeidet.

-Det ble mange på banen å forholde seg til og mange forskjellige meninger. Det var absolutt ingen som ville ta ansvar for hva som skulle gjøres. Vi fant straks ut at dette ikke kunne la seg gjøre til en fastpris. Det mest ryddige var å utføre arbeidet etter medgått tid som regningsarbeid. OBOS reagerte svært profesjonelt på dette, og kom til samme konklusjon som oss, sier Karlsson.

-Det ble lange rådslag mellom borettslagets representant Norconsult, og OBOS representanter Sintef Mycoteam om hva og hvor mye som skulle utbredes. Vi prøvde å få til raske beslutninger for å holde fremdriften i gang. Da vi etter hvert fikk klart for oss hva vi skulle gjøre, var det en stor utfordring for oss å finne underentreprenører som var klare til å steppe inn på kort varsel. Membran skulle legges, corten skulle stålsettes, og det var mye annet arbeid som måtte gjøres. Ikke noe av dette var ting vi holder på med daglig.

 

Samarbeidet fungerer ypperlig

Morgan Karlsson roser alle som har vært involvert i prosjektet så langt, og retter en stor takk til alle som bidrar med å gjøre en fantastisk jobb.

-I høst har arbeidene gått veldig bra, og samarbeidet med alle parter har fungert ypperlig. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger og gleder oss til å sluttføre dette unike og spennende prosjektet.

Total entreprise på Jomfruhagen

 

Del dette innlegget