Grøftegraving ved Korsvoll/Kjelsås

132 kV ved Korsvoll/Kjelsås

Byggherre for dette prosjektet er Hafslund nett og oppdragsgiver er Eaas. Oppdraget består i å grave grøft for ca 1830 meter 132 kv kabel og borre ca 170m, total lengde ca 2000 m. (Foto: Hannu Stöckell)

Borearbeider – under Akerselva

Vi begynte forberedelser for boring under Akerselva i midten av mars. Graving av grøft startet vi med i april. Dette arbeidet vil pågå til ut i september-oktober.

Den største utfordringen ved dette prosjektet er boringen under Akerselva. Det er selskapet Presisjonsboring som borer.

– Under Grefsenveien

Boring under Grefsenveien utføres av Hammer Fjellboring. Det er et krav fra Sporveien om at det skal være 180 cm fra skinner til topp rør. Der ligger det da vannledning og en 600 AF som tvinger ned riggen enda dypere. Dette medfører ekstra arbeid med utgraving og sikring av grøftesider til boregrop.

Det er mange steder vi må utvise ekstra stor forsiktighet. Det kan som her, være både stor trafikk, trangt og høye hekker å ta hensyn til. (Foto: Hannu Stöckell)

Må være ekstra forsiktige

Når det gjelder graving av grøfter, så er det oljekabel som tas opp for at ny kabel skal kunne legges på samme plass. Er stedvis trangt både sideveis og i høyde på grunn av hekker og luftspenn. Det er også mange skolebarn å ta hensyn til om morgenen og ettermiddagen, så her må vi være ekstra forsiktige.

Del dette innlegget