Bildet viser ansatte hos Veflen

Høyspentlinjen i Kongsvinger legges i bakken

Mange har nok registrert at det har vært stor graveaktivitet i Kongsvinger sentrum og langs E16 denne sommeren. Den gamle høyspentlinja som går gjennom hele Kongsvinger skal legges i bakken, og vi i Veflen er nå i full sving med å grave grøftene.

Det var i september i fjor at Eidsiva gikk ut med tilbudsforespørsel til entreprenørene de har rammeavtale med, og vi fikk jobben. Det er vi glade for.

Prosjektet er delt i to områder

Det ene er en ring med 22 kv kabel fra Gamle Bæreiaveg i Kurudlia og Digerudlia, frem til Holt. Den andre er en 66 kv kabel som skal gå fra transformatorstasjonen i Vingersjøvegen til Bæreievegen, der motorveien mot Oslo starter.

Kurudlia og Digerudlia (22 kv)

Her skal det graves og bygges ca 3000 meter med OPI-kanal. Det legges stort sett 4 x 110 mm rør som støpes inn. Men på deler av strekningen legges det dobbelt opp med rør. Kablene trekkes inn i rørene i etterkant.

Veflen graver til ny høyspentledning i Kongsvinger
Her i Digerudlia er det Jan Bergseteren som grøfter. Foto: Halvard Veflen.

I dette området har vi stort sett hatt to gravelag med dette mannskapet: Jan, Martin, Robert, Harald og Herman, samt innleid lastebil fra Sagli Grus og Thor Bogstad. I tillegg har Lukasz og Witold hjulpet til litt overalt.

Vingersjøvegen – Bæreiavegen (66 kv)

Denne strekningen er totalt 2500 meter. På ca 650 meter av dette ligger det eksisterende rør som kan benyttes. Resten av strekningen skal det graves og bygges OPI kanal med både 160 og 110 mm rør i varierende antall.

På strekningen langs E16 ble det benyttet manuell trafikkdirigering og miniguard. Her har det stort sett vært ett gravelag, bestående av Bjørn, Bjørn Steinar og Kenneth, men nå har de to lagene som er ferdige i Kurudlia og Digerudlia også startet her, slik at det nå er tre gravelag i gang.

Veflen graver til ny høyspentlinje
Bjørn Vangen og Bjørn Steinar Nordby jobber her langs E16 ved Vinger Hotell. Foto: Halvard Veflen.

 

Her kjører en av våre egne sjåfører vekk masse vi gravde ut ved Shell-stasjonen på Kongsvinger. Foto: Guru Utvikling.

Status i september

Vi er nå ferdig med all OPI kanal på 22 kv anlegget. Det gjenstår noen tilkoblinger og ca 2-300 meter vanlige kabelgrøfter. Totalt ble det ca 3000 meter med OPI kanal.

På 66 kv har vi nå produsert ca 800 meter OPI kanal.  Det gjenstår ca 900 meter, pluss ca 200 meter vanlig kabelgrøft.

I skrivende stunder har vi tre gravelag i sving.

Del dette innlegget