Bildet viser en ansatt hos Veflen

Omfattende jobb og ekstra sikringstiltak

Blant mange nye oppdrag i Oslo i 2019 var ett i området ved Radiumhospitalet. En omfattende jobb hvor vi skulle grave grøfter og bore under Ring 3 for levering av fjernvarme til Radiumhospitalet. Her måtte vi også iverksette ekstraordinære sikringstiltak.

På dette prosjektet fikk vi også en tilleggsjobb i Ullernschausseen, som en forlengelse av eksisterende fjernvarmegrøft. Anleggsperioden har derfor blitt noe forlenget, men hele jobben er nå stort sett ferdigstilt, forteller anleggsleder Fredrik Olsson.

Ustabile masser – måtte sikre

– Helt i startfasen oppdaget vi at massene i området var løse og ustabile, og stanset derfor arbeidet inntil videre. Ved nærmere undersøkelser viste det seg at massene på stedet der vi gravde, og skulle bore, var så ustabile at det ikke var forsvarlig å fortsette før vi hadde utført endel sikringsarbeider.

 

Boregropen etter de omfattende sikringstiltakene i forbindelse med boringen under Ring 3. (Foto: Fredrik Olsson)

Sikringsarbeidene

Sikringsarbeidene gikk ut på å først fylle tilbake en del av massene vi allerede hadde gravd ut. Så støpte vi en plate i bunn til boreriggen og sprøytet betong på skråningen mot ring 3. I tillegg til sikringen med betong, benyttet vi også spuntnåler og stålplater som grøftesikring. Disse sikringsarbeidene var helt nødvendig for å oppnå maksimal stabilitet og sikkerhet, både for trafikanter og våre egne arbeidsfolk. Etter disse sikringstiltakene gikk boringen under Ring 3 problemfritt.

 

Flere utfordringer

På dette prosjektet var det mange utfordringer og også en del som ikke var dokumentert – det dukket blant annet opp flere overvannsrør og kummer vi ikke visste om. Ingen ting kom til skade – takket være våre dyktige medarbeidere, sier Fredrik Olsson.

(Foto: Fredrik Olsson).

Nå er vår jobb stort sett ferdigstilt her ved Radiumhospitalet og Ullernschausseen. Det gjenstår bare litt gjenfylling og asfaltering.

 

Del dette innlegget