Oslo lokasjoner for Relacom og Eltel

Foto: Hans Stöckell

På dette prosjektet har vi gravd 5 mil grøft og blåst 6 mil med fiberkabel – alt i Oslo. Vi har hatt nærmere 400 enkeltoppdrag som har blitt utført i perioden mellom oktober 2016 og februar i år.

 

 

 

 

 

 

På disse oppdragene har vi gjort alt fra håndgraving inne i barnehager til graving med store maskiner i fjellgrøft. Vi har gravd i de mest trafikkerte gatene som Hausmannsgate, Storgata, Grønland og Herslebs gate. Så har vi også jobbet langt ut i marka, blant annet på Rudstadsaga, i tillegg til at vi har gravd landtak på Hovedøya ute i Oslo fjorden. Alt dette har vi gjort på halvannet år.

– Denne typen av arbeid er vi i Veflen veldig dyktige på. Og når det gjelder kapasitet på graving, trekking og blåsing tør jeg påstå at vi er helt uslåelige i Oslo, sier prosjektleder Morgan Karlsson.

Foto: Morgan Karlsson/Klas Löfgren

Prosjektstart høsten 2016

Som eneste aktør var Telenor den som kunne levere alle lokasjoner på fiberkabel. Andre leverandører kunne levere de fleste på fiber, men på de vanskeligste lokasjonene – deriblant på Hovedøya – kunne de bare levere på radiolinje. Dermed vant Telenor denne anbudskonkurransen mot Oslo Kommune med forsyning av fiberkabel til alle kommunale bygg. Prosjektet startet for vår del høsten 2016 i liten skala og på nyåret 2017 kom vi i gang for fullt.

En rekke anleggsledere har bidratt på dette prosjektet, og innmåling av samtlige grøfter har blitt gjort av Sten Rudshaug.

Fornøyde oppdragsgivere

Den absolutt travleste tiden ble etter sommerferien 2017. Vi har holdt fremdriften veldig bra igjennom hele prosjektet og våre oppdragsgivere har gitt oss utrolig positive tilbakemeldinger fra utførelse til styring av prosjektet.

Del dette innlegget