Per Harald og Håkon Erik

Reservestrømforsyning til Nord-Odal

I august startet vi å grave høyspentgrøfter for Eidsiva Nett fra Luker i Nord-Odal til Skarnes Trafo på Skarnes i Sør-Odal.

Dette var en jobb vi startet på 1. august. Arbeidet bestod i omtrent 8000 meter med graving. I mesteparten på denne strekningen skulle vi legge 160 mm rør i grøfta. I tillegg la vi rør for Eidsiva Bredbånd og Statens vegvesen på noen strekninger.

reservestrøm bading
Trond Jarle «bader» i forbindelse med kryssing av bekk.

Utfordrende med mye regn

Gravingen har foregått i jordekanter og langs gang- og sykkelveier. Det har tildels vært en utfordrende jobb med mye regn og bløt grunn. Vi har blant annet krysset en bekk på den ene strekning som var mye mer krevende enn den kunne vært ved mindre nedbør. Men gutta løste dette på en utmerket måte.

Mye vann i bekken som måtte krysses.
Her krysses bekken som det var vesentlig mer vann i enn normalt på denne årstiden. Foto: Veflen

Prestisjeprosjekt for Eidsiva

Dette var et veldig viktig prosjekt for Eidsiva, da det var viktig å raskest mulig sikre en mer stabil strømforsyning til Nord-Odal. Derfor var det meget stramt tidsskjema og vi måtte være ferdige med grøftene i uke 41 slik at Eidsiva kunne skjøte og ha drift på kabel før vinteren slår inn.

Vi var på det meste 6-7 maskiner i august og vi gravde veldig mye i denne perioden før vi i september og oktober trappet gradvis ned. Samarbeidet med Eidsiva har vært veldig bra på denne jobben og det meste må kunne sies å ha gått på skinner.

Kabeltrekking Sør- til Nord-Odal
Foto: Veflen

 

 

Del dette innlegget