Bildet viser koordinering

Søk etter gammelt sprengstoff

På Algarheim skole ble det ved utlasting av sprengstein i VA-grøft gjort funn av gammelt sprengstoff, som ikke tilhørte våre sprengningsarbeider. Vi stoppet umiddelbart opp med arbeidet der hvor det var fjell og sprengte masser. Dette er antakelig sprengstoff etter anleggsarbeid fra slutten av 70 -tallet/begynnelsen av 80 tallet, da den gamle skolen ble bygget. Det som i tillegg har gjort dette litt ekstra skummelt, var at det faktisk satt tennere i 3 av funnene som ble gjort (forsagere). Disse tennerne var fortsatt skarpe, og vil kunne detonere ved et slag av for eksempel en borstang, gravemaskinskuffe/pigghammer eller ved å miste en annen stein oppå.

Håndtert med stor aktsomhet

Her føler vi at vi har gjort alt vi kan for å ivareta sikkerheten. Byggherre ble varslet, som igjen varslet DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Politiet. Politiet ankom med en patrulje, som igjen hadde gjort avtale med sprengstoffleverandøren Orica som kom og hentet sprengstoffet som var funnet. Gammel dynamitt kunne ifølge ekspertisen være veldig ustabilt, og absolutt noe man skulle håndtere med stor aktsomhet.

 Søk med hund

Etter samtale med Thomas Ihlang som var vår skytterbas på anlegget, ble vi tipset om eksplosivhund.no. Et firma med lang erfaring  fra forsvaret som søker med hund etter gjenstående sprengstoff i bakken. Vegar Falsten som driver firmaet, har lokal tilhørighet og bor på Algarheim.

Iselin Falsten med hunden Annie og Vegar Falsten med hunden Volvat

Vanvittig rå presisjon

Vi hadde et møte først hvor vi gjorde en sikker jobbanalyse (SJA), før de gikk i gang med søk. Det ble besluttet å bytte frontrute i gravemaskinen til hammerglass, i tillegg til gitter som vi allerede hadde montert.

Det tok ikke så lang tid før hundene markerte funn av sprengstoff. Dette var rester av dynamitt, som lå imellom store sprengsteiner. Senere ble det markert nye funn. Når vi etter hvert fikk gravd vekk litt masse – etter ny SJA med ytterligere sikkerhetstiltak – dukket det opp ledninger fra en tenner som gikk ned i et hull i en stor stein. Da hadde vi først fjernet 30-40 cm med grus, og skytterbas brukte luft for å blåse reint hullet hvor dynamitt med tenner satt ytterligere 1 meter ned i steinen. Begge hundene hadde altså markert dynamitt som har ligget ca. 1,4 meter ned i bakken, med en presisjon som er helt vanvittig rå. Her snakker vi kanskje 10-15 cm til hver side om ikke mindre. Vi er mektig imponert.

Hundene Annie og Volvat med kos og søk

 

Dynamitt av varierende størrelse

Det ble lagvis gravd ut ca. 40 cm i VA grøften før det ble gjort nytt søk med hundene, og slik holdt vi på til vi var i bunnen av grøften. Med det hundene avdekket ble det 5 forsagere, samt et titalls rester med dynamitt av varierende størrelse. Dette forsinket oss selvfølgelig en god del, men hovedsaken her er at har vi unngått uhell/katastrofe, og alle har følt det trygt å jobbe her i et godt samarbeid med hundeførere og hunder.

Her er sprengstoffet som Torben Betten så i en stein i skuffa

 

Bilder tatt av: Mona Milde, Torben Betten og Erik Haugen.

Del dette innlegget