Grunnarbeid utført av Veflen Entreprenør

Stor aktivitet i nye Skårerparken

Arbeidet med den nye Skårerparken går som planlagt. Det er for tiden høy aktivitet med å bygge provisoriske anlegg som skal sikre anleggsområdet mot overvann. Mot vinteren vil arbeidet bli trappet ytterligere opp. Hele prosjektet skal etter planen være sluttført på forsommeren, og det nye friområdet forventes å være ferdigstilt allerede til neste høst.

 

Lørenskog sentrum og Skårersletta skal utvikles til å bli et hyggelig sentrum med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. På et friområde langs Skårersletta skal det anlegges en hyggelig park med et variert aktivitetstilbud hele året. Den har fått navnet Skårerparken. Det er landets største anleggsgartner- og landskapsentreprenør, Agaia, som har fått hovedentreprisen, mens Veflen Entreprenør AS har fått jobben med kabelinfrastruktur, anlegg for vann og avløp og annet grunnarbeid. Byggherre er Lørenskog kommune.

 

Store dimensjoner

Ifølge Lørenskog kommune har Skårersletta store utfordringer med overvann når det kommer store nedbørsmengder, og den nye parken skal utformes slik at den kan håndtere store vannmengder på en god måte.

-Prosjektet skal blant annet bygge et fordrøyningsmagasin (underjordisk reservoar) som kan holde inntil 900 kubikk vann i tillegg til åpne dammer som skal fordrøye 2000 kubikk. Dammene skal være en del av helårs aktivitetstilbudet i parken, og et stort amfi skal kunne islegges om vinteren, forteller prosjektleder Kristian Boisen Rustad hos Veflen.

-Det er store dimensjoner over anlegget. Til å håndtere overvannet skal vi grave ned rør på hele 1200 mm. Vannledningene er på 315 mm og spillvannsrørene er på 400 mm. I tillegg skal vi legge om høyspentanlegg og annen kabelinfrastruktur.

Kristian B. Rustad
Prosjektleder Kristian Boisen Rustad hos Veflen.

Utslippsfri anleggsplass

Det er allerede er stor aktivitet på anleggsplassen. Vann-, avløps- og overvannsledninger skal kobles sammen med ledningsnett som nå bygges i Skåresletta og fra Metro senter. Dette vil være bindeleddet for overvann, spillvann og vannforsyning mellom Skårersletta og Metro, og må være ferdig før eksisterende ledninger kan saneres, opplyser Agaia. Prosjektleder Rustad forteller at Veflen Entreprenør AS startet opp arbeidet i mai, og at man etter planen skal være ferdig på forsommeren neste år.

-Vi har nå fire gravemaskiner, to grunnarbeidere og tre i anleggsledelsen i Skårerparken, og arbeidet går etter planen. Dette er en utslippsfri arbeidsplass, og vi benytter derfor elektriske gravemaskiner og utstyr, og innleid transport som går på biogass eller elektrisitet. Når vi nå er ferdig med arbeidet med det meste av de provisoriske anleggene, spuntetablering og massestabilisering av parken, kommer vi til å trappe opp bemanningen ytterligere, sier Kristian Boisen Rustad.

 

[rl_gallery id=»5420″]

Del dette innlegget