Veflen Entreprenør

– Vi satser enda mer på NoDig – horisontalboring!

Horisontalboring og rørgjennomslag er et av de nye satsingsområdene til Veflen Entreprenør AS. I fjor hadde den nyopprettede avdelingen ikke mindre enn 300 eksterne oppdrag, i tillegg til at de bidro på 50 av Veflens egne prosjekter. Nå vil entreprenøren investere i nytt utstyr som vil øke kapasiteten ytterligere.

 

– Vi har i dag fire rigger for hammerboring, to for styrt boring og forskjellig utstyr til rørpressing og gjennomslag. Vi kan presse stålrør opp til 1400 millimeter, og hammerborene våre klarer dimensjoner opp til 700 millimeter. Med styrt boring klarer vi i dag plastrør opp til 200 millimeter. Det vil bli vesentlig mer når vi får den nye maskinen. Uansett er vi rigget for å klare de fleste oppdrag, forteller lederen for den nyopprettede boreavdelingen, Kjetil Hansen.

 

Kjetil Hansen
Kjetil Hansen forteller om mange oppdrag innen boring og gjennomslag.

Solid erfaring

Kjetil Hansen har arbeidet hos Veflen Entreprenør AS siden 1997, de siste 16 årene som fast heltidsansatt.

– Det er solid erfaring og kompetanse på området her i bedriften. De hadde holdt på med gjennomslag lenge før min tid. Til å begynne med var det stort sett på egne prosjekter, men de siste fire, fem årene har det blitt stadig flere oppdrag for eksterne oppdragsgivere. I 2019 bestemte ledelsen seg for å etablere en egen avdeling for borevirksomheten, og nå tar vi på oss oppdrag over hele det sentrale østlandsområdet, sågar over hele Sør-Norge, forteller avdelingsleder Hansen.

Les mer om boring og gjennomslag ved å klikke her.

Bilde - veflen_boring-og-gjennomslag

Mye å gjøre

I tillegg til Kjetil Hansen er det seks fast ansatte i avdelingen som arbeider med boring og gjennomslag hos Veflen. Dessuten henter de inn to faste vikarer i høysesongen. Både folk og maskiner er ute på prosjekter stort sett hele tiden. Det er mye å gjøre i avdelingen, og det blir stadig mer.

– Det er mye horisontalboring for kryssing av veier, jernbaneanlegg og andre problemområder der det er vanskelig eller uhensiktsmessig å grave grøft. Boring er mye mer skånsomt for omgivelsene enn graving, og på større veier er det nulltoleranse mot graving. Det samme gjelder for jernbane. Det er i mange tilfeller også mer miljøvennlig med boring kontra konvensjonelle grøfteanlegg. Dette er jo en NoDig metode. I mange tilfeller vil det også være billigere å bore, sier Hansen, og trekker frem parkområder og skulpturanlegg som eksempler på steder der boring er regningssvarende.

– Men det gjelder å vite hva man gjør, og være grundig med både forarbeider og prosjektering. For når man borer, så ser man ikke hva som finnes under bakken.

Del dette innlegget