Bildet viser Mona Milde som er HMS/KS leder hos Veflen Entreprenør sammen med med samarbeidspartnere

-Vi tar åpenhetsloven på største alvor!

HMS/KS-leder Mona Milde og resten av Veflen AS tar bærekraft og den nokså ferske Åpenhetsloven på største alvor. Det gjør også Tranemo Workwear AS og Oslo & Akershus Graveservice AS. Derfor var det enkelt for de to underleverandørene å besvare henvendelsen da HMS-lederen ba om den dokumentasjonen som loven krever.

-Vi prøver å gjøre som Mona sier og håper at hun blir fornøyd, ler daglig leder Lars Kristian Olberg i Oslo & Akershus Graveservice AS.

-Dette er et samspill. Vi lever av fornøyde kunder og gjør det som skal til for å leve opp til de forventningene kundene har. Det er viktig for oss med samarbeid i alle ledd, sier salgssjef Tom Roger Melby i Tranemo Workwear.

Må se helheten

For Mona Milde er forholdene som reguleres av Åpenhetsloven en selvsagt del av bærekraftbegrepet. Anstendige arbeidsvilkår og sunn økonomisk drift er like viktig for bærekraft som klima og miljøtiltak er. Det handler om å se ting i et helhetlig perspektiv, ifølge HMS/KS-lederen.

-Vi i Veflen Entreprenør AS ønsker å bidra til FNs bærekraftsmål. Mål nummer åtte, som omhandler anstendig arbeid og økonomisk vekst, er et av våre grunnmål. Da norske myndigheter satte forventninger om at selskaper skal gjøre en aktsomhetsvurdering for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø, ønsket vi derfor denne loven velkommen, sier Mona Milde.

-Vårt arbeid for å sikre en bærekraftig bedrift omhandler en god økonomi, en god ivaretakelse av våre ansatte og en genuin interesse for å bevare miljøet rundt oss. Med dette som fokus er vi ISO-sertifisert innen kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø. Vi ønsker å opprettholde et godt arbeidsmiljø, en god kultur for kontinuerlig forbedring av rutiner og instrukser, og vi ønsker å være en ressurs for samfunnet rundt oss. Ikke minst ønsker vi å sette et positivt fotavtrykk på det ytre miljøet.

Plikt til aktsomhetsvurderinger

Veflen AS har hatt bærekraft høyt på agendaen i flere år, og vant blant annet Odal Sparebank sin bærekraftpris for 2022. Maskinparken blir stadig grønnere, profileringsmateriellet er resirkulert, og miljøbevisstheten tar stadig større plass hos alle de ansatte i entreprenørvirksomheten. Allerede i 2021 kunne Mona Milde juble for tre høythengende ISO-sertifikater og er fornøyd med å kunne påstå at Veflen Entreprenør er framme i teten i sin bransje her i landet. Bedriften hadde derfor allerede rutinene på plass da Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Denne loven skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden, og pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

-Aktsomhetsvurderinger er den prosessen vi er pålagt å utføre for å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, forklarer Mona Milde.

Benytter OECD sin veileder

Sentralt i dette arbeidet er å sikre at alle underleverandører etterlever de samme høye standardene. Veflen Entreprenør AS, Tranemo Workwear AS og Oslo & Akershus Graveservice AS er alle opptatt av bærekraft, og både Mona Milde, Tom Roger Melby og Lars Kristian Olberg mener Åpenhetsloven er et nødvendig skritt på veien.

-Vi må gjøre det samme med våre egne underleverandører. Dette er et viktig bidrag til å sikre at alt går riktig for seg i alle ledd av produksjonskjeden, mener Tom Roger Melby.

Verken han eller Lars Kristian Olberg hadde noen problemer med å fylle ut 15 punkt sjekkliste for aktsomhet som Mona Milde sendte ut i sakens anledning. Det hadde hun heller ikke ventet.

-Vi har samarbeidet i mange år, og kjenner hverandre svært godt. Vi visste på forhånd at begge disse to tar bærekraft og Åpenhetsloven på største alvor. Men loven stiller strenge krav, og dette er en del av den rapporteringen som vi er pålagt å gjøre, sier Mona Milde, og forteller at Veflen Entreprenør AS benyttet OECD sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv som veileder.

-Denne veilederen sier at bedrifter skal bidra til å bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakerrettigheter og å unngå korrupsjon og smøring. Vi er opptatt av at vår bedrift ikke kan knyttes til skade på mennesker, samfunn og miljø i vårt virke. Våre tre største risiko-områder ble vurdert, og rutine for oppfølging av åpenhetsloven ble produsert. Arbeidet og veiledningen fra OECD har hjulpet bedriften til å få bedre oversikt over hvorvidt Veflen Entreprenør AS har en negativ påvirkning på leverandørkjede og forretningsforbindelser, sier HMS/KS-leder Mona Milde.

 

Klikk her for å lese mer om aktsomhetsvurderingen til Veflen Entreprenør AS.

Del dette innlegget